A+ A A-

Pretraga pitanja

Obavljanje namaza na otovrenom prostoru

Pitanje:

Obavljam poslove vozača kamiona i većinu vremena sam musafir. Da li sam strogo obavezan da koristim olakšice skraćivanja i spajanja namaza, ili mogu da klanjam potpuni namaz kad sam u prilici? 

Viđam i kolege vozače koji klanjaju pored kamiona i automobila po parkinzima. Ja imam neku neugodnost i ne mogu se koncentrirati na namaz ako ga obavljam na javnim mjestima, poput parkinga. Da li mi je ispravan namaz ako ga obavim u kabini kamiona, kada se ne mogu okrenuti prema kibli?

Treće pitanje je da li je ispravno obavljati namaz po parkinzima tako što se prostre neka serdžada na zemlju ili beton, a znamo i viđamo po istim tim parkinzima neodgovorne pojedince koji vrše nuždu pored svojih vozila?

Odgovor:

Prema fikhskim propisima hanefijskog mezheba, vadžib je putniku da skraćuje farzove koji imaju četiri rekata i klanja dva, jer je Allahov Poslanik, a.s., uvijek skraćivao namaz na svojim putovanjima. Kada je upitan o tome, rekao je: To je Allahova sadaka koju vam je dao, pa primite Njegovu sadaku. (Muslim, 686) Od Ibn Abbasa se prenosi da je rekao: Allah, dž.š., propisao je preko Svoga Poslanika, a.s., da namaz kod kuće traje četiri rekata, a na putu dva. (Muslim, 687) Prema tome, ako bi putnik namjerno klanjao farzove bez skraćivanja, to bi se u fikhutretiralo kao propust, zbog izostavljanja obaveze skraćivanja.

Putnik će klanjati sunete ako ima dovoljno vremena. Međutim, ako je zauzet nekim poslom i ako se žuri, može ih i izostaviti. (Više v.: A. Tuhmaz, Hanefijski fikh 1/388-390.)

Prema fikhskim propisima hanefijskog mezheba, putnik neće spajati namaze, nego će ih obavljati u njihovom vremenu. Međutim, ukoliko mu takav način obavljanja namaza predstavlja poteškoću, Vijeće za fetve Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 2007. godine donijelo je fetvu da je putniku dozvoljeno koristiti olakšicu spajanja podne i ikindije namaza, te akšama i jacije, na osnovu hadisa i prakse Božijeg Poslanika, a.s., radi olakšanja izvršenja ovih ibadeta. Prema tome, putnik treba uvijek kratiti četverorekatne farz namaze, a spajati namaze samo kada ima potrebu za tim.

Obavljanje namaza u kamionskoj kabini možete činiti samo u krajnjoj nuždi, kada ga ne možete bezbjedno uraditi na tlu. Jer, obavljanjem namaza u kabini izostavljaju se neki namaski uvjeti (šartovi) i farzovi, kao što su okretanje u pravcu Kible, stajanje (kijam), pregibanje (rukuʼ), sedžda i sl.

Čistoća mjesta na kojem se klanja jedan je od preduvjeta ispravnosti namaza. Čišćenje mjesta od nečistoće ostvaruje se upotrebom odgovarajućeg sredstva za to, poput vode i sl., ali i prirodnim putem: isušivanjem sunčevom toplotom ili vjetrom, ili sapiranjem kišom. Prema tome, ukoliko na tlu/betonu nema tragova fizičke nečistoće, ono se smatra čistim za klanjanje namaza. Na ovo ukazuje i hadis Allahovog Poslanika, a.s., u kojem je rekao Zemlja mi je učinjena mjestom za klanjanje i učinjena je čistom i čistećom, pa gdje god nekog iz mog ummeta zadesi namaz neka tu i klanja. (El-Buhari) Postavljanjem serdžade ili nekog drugog adekvatnog predmeta na tlo/parking postiže se potrebni stepen čistoće za obavljanje namaza, jer dovoljno je da bude čist prostor za stajanje, sjedenje i obavljanje sedžde u namazu. Ne mora cijeli prostor biti čist, jer nije uslov da bude čisto ono što je van prostora za namaz. (Više v.: A. Tuhmaz, Hanefijski fikh 1/221.)

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH