Promo banner

A+ A A-

Pretraga pitanja

Da li se može ista sura ponavljati u jednom namazu?

Pitanje:

Da li se može ista sura ponavljati u jednom namazu?

Odgovor:

Ustaljena praksa Allahova Poslanika, a.s., bila je da na svakom rekatu uči različite sure ili ajete. Ipak, zabilježeno je da je jednom učio suru Ez-Zilzal na oba rekata sabah-namaza. Hadis bilježi Ebu Davud (816). Također, bilježe Buharija (7375) i Muslim (813) da je jedan ashab za vrijeme vojne misije završavao učenje u namazu surom El-Ihlas, sa čime je kasnije bio upoznat Božiji Poslanik, a.s., pa to nije osporio.

Prema propisima hanefijskog mezheba, mekruh je bez opravdanog razloga ponavljati jednu suru na jednom rekatu ili na dva rekata farza, a nije mekruh ako se ne zna druga sura. Ako bi osoba u zaboravu počela da ponavlja jednu suru, neće je prekidati. Kao što nema mekruha ako bi je ponavljala u nafilama, jer je u nafilama to dozvoljeno. (Više v.: A. Tuhmaz, Hanefijski fikh, 1/294.)

(dr. Senad Ćeman, član Komisije za odgovaranje na pitanja)

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH