Promo banner

A+ A A-

Pretraga pitanja

Imam i obavljenih 5 rekata jacije-namaza u džematu

Pitanje:

Imam je klanjao pet rekata farza jacije-namaza, a niko ga nije obavijestio da je pogriješio. Kada je završio namaz, otišao je kući i tek tada je informiran što je učinio. Naravno, nije učinio sehvi-sedždu, jer nije ni znao da je pogriješio. S obzirom na to da je namasko vrijeme isteklo i džemat više nije na okupu, koja je njegova obaveza u ovoj situaciji? 

Odgovor:

U pitanju nije navedeno da li je imam nakon četvrtog rekata obavio posljednje sjedenje (el-kade' el-ehire) ili ga je preskočio, misleći da se radi o trećem rekatu. Od toga da li je obavljeno to sjedenje prije ustajanja na peti rekat zavisi status namaza.

Prema propisima hanefijskog mezheba, ukoliko osoba obavi posljednje sjedenje nakon četvrtog, ali iz zaborava ustane na peti rekat, vratit će se na sjedenje ukoliko nije obavila sedždu na petom rekatu. Ako bi je obavila na tom petom rekatu, dodat će još jedan dodatni rekat, ako hoće, ali nije obavezno, kako bi se to računalo kao nafila. U oba slučaja, farz-namaz je ispravan zbog obavljanja posljednjeg sjedenja (jer su svi namaski farzovi izvršeni), i u oba slučaja treba učiniti sehvi-sedždu.

Ukoliko osoba ne bi učinila sehvi-sedždu dok je u džamiji, iz zaborava, namaz će i u tom slučaju biti ispravan.

No, ukoliko osoba nije obavila posljednje sjedenje nakon četvrtoga rekata, a nije se ni vratila na sjedenje prije obavljena sedžde na petom rekatu nego je klanjala cijeli peti rekat, onda je njen farz-namaz pokvaren, i tada farz-namaz prelazi u nafila-namaz. U takvoj situaciji se ne treba obavljati sehvi-sedžda, jer ona ne može nadoknaditi propuštanje farza (tj. posljednjeg sjedenja u namazu).

I imam i muktedije su u ovom slučaju dužni ponoviti namaz. Ukoliko to nisu uradili odmah, treba ih obavijestiti da to urade naknadno, naklanjavanjem namaza. Za one među njima koje nije moguće obavijestiti, nadamo se Allahovoj milosti i oprostu, jer taj propust je plod nenamjerne greške i zaborava.

Napominjemo da su mektedije bili dužni upozoriti imama na grešku, riječima subhanallah, kako bi se vratio prije obavljene sedžde na petom rekatu, nakon čega bi učinio sehvi-sedždu zbog odlaganja obavezne farz radnje, tj. posljednjeg sjedenja u namazu, i tada bi im namaz bio ispravan.

Vrlo je važno napomenuti da je zaborav i kod imama normalna pojava koja se može bilo kome desiti. Zaborav u namazu se dešavao čak i Poslaniku, s.a.v.s. Za taj čin ni u kom slučaju ne treba prekoravati imama, naročito u situaciji kada ga i muktedije, koji su znali za grešku, nisu na nju upozorili, a bili su to dužni učiniti.

(Više v.: A. Tuhmaz, Hanefijski fikh, 1/347-348, El-Kasani, Bedai'us-sanai', 1/413 i El-Mevsu-'a el-fikhijja el-kuvejtijja; Nisjanu sudžudis-sehv.)

(dr. Ahmed Hatunić, član Komisije za odgovaranje na pitanja)

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH