A+ A A-

Pretraga pitanja

Sa koliko godina osoba može predvoditi džemat?

Pitanje:

Da li dječak prve godine medrese može biti imam, odnosno koji su uslovi da bi mogao klanjati teravih namaz kao imam?

Odgovor:

Da bi ne neko mogao predvoditi džemat, tj. biti imam potrebno je da ispunjava sljedeće uslove: da je musliman, razuman, šerijatski punoljetan, muškarac, poznaje učenje Kur'ana (i osnovne propise o namazu u džematu), te da ne postoji smetnja koja ga sprječava u predvođenju prisutnog džemata. Pod smetnjom se misli da stanje imama, po pitanju uvjeta (šartova) i sastavnih dijelova (ruknova) namaza, bude bolje ili identično stanju onih koji klanjaju za njim. Tako naprimjer, nije dozvoljeno da onaj ko obavlja farz  klanja za onim koji obavlja nafilu. Također, nije dozvoljeno zdravoj osobi klanjati za imamom koji ima neku ispriku (uzur) i sl. (Više v.: A. Tuhmaz, Hanefijski fikh 1/327.)

Kod punoljetnosti u obzir se uzima šerijatska punoljetnost a ona se kod muškraca računa od prve polucije ili najkasnije od 15 godine života.

Što se tiče poznavanja učenja Kur'ana od strane učenika prvog razreda medresa tu procjenu daje nadležni profesor u medresi, a također, po potrebi, to može utvrditi i glavni imam nadležnog medžlisa u kojem bi učenik trebao biti angažovan kao teravih imam.  

Prema tome, ukoliko ispunjava navede uvjete, učenik prvog razreda medrese može biti teravih imam, mada, uzevši u obzir ranije spomenute uvjete, treba preferirati starije učenike medresa ili studente islamskih fakulteta, s obzirom na to da sada, hvala Allahu, imamo dovoljno takvih osoba. Općenito, bez odobrenja nadležnog organa Islamske zajednice (medresa, muftijstvo, glavni imam, džematski imam...) učenik medrese, ili neko drugo zainteresirano lice ne može predvoditi javni džemat.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH