A+ A A-

Pretraga pitanja

Zajednički namaz musafira i onih koji to nisu

Pitanje:

Imam dva pitanja vezano za situaciju u kojoj grupa ljudi namjerava da klanja u džematu pri čemu dio njih skraćuje a drugi dio ne skraćuje namaz.

Ukoliko namaz predvodi osoba koja ne skraćuje namaz, da li će dio džemata koji skraćuje namaz predati selam na prvom sjedenju ili klanjati do kraja za imamom?

Da li pri izboru predvodnika namaza ikakvu ulogu igra to da li je osoba od onih koji skraćuju ili ne skraćuju namaz?

Odgovor:

1. Ukoliko musafir/putnik (osoba koja treba kratiti četverorektani farz namaza) klanja za mukimom/rezidentom (osobom koja ne skraćuje četverorekatni farz namaza), on će upotpuniti svoj farz tj. klanjat će kao imam koji ga predvodi, jer se on pristupanjem u džemat obavezao dosljedno slijediti imama. Obaveznost slijeđenje imama počinje od početnog tekbira i traje sve do imamove predaje selama. Allahov Poslanik je rekao: „Imam je određen da predvodi, pa kada izgovori tekbir i vi izgovorite tekbir, kada učini ruku' i vi učinite ruku', kada se vrati sa ruku'a i vi se vratite sa ruku'a...“ (Buharija i Muslim) U drugom predanju se kaže  „Imam je određen da predvodi, pa se nemojte razlikovati od njega.“ (El-Bejheki) Hadisi jasno ukazuju da imam predvodi džemat, a da se muktedije ne smiju razlikovati od njega u namaskim radnjama i da ga trebaju slijediti.

2. Preče je da džemat predvodi mukim (osoba koja ne skraćuje namaz), ako među prisutnima nije njihov predvodnik ili njegov zamjenik. Ako su među prisutnima njih dvojica ili jedan od njih onda je preče da oni predvode džemat, bez obzira da li su oni musafiri ili mukimi. U osnovi, prednost da predvodi džemat ima predvodnik muslimana, zatim njegov zamjenik, zatim dekretirani imam jer je on opunomoćenik predvodnika muslimana, zatim najbolji poznavalac islamskih propisa, zatim onaj koji najbolje uči Kur'an, zatim najbogobojazniji, zatim najstariji od prisutnih.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH