Promo banner

A+ A A-

Pretraga pitanja

Aplikacije/programi za proricanje budućnosti

Pitanje:

Esselamu Alejkum.

Danas je među mladim ljudima je jako popularna aplikacija „Bongo“ koja kada pošaljete poruku kao predvidi vam budućnost. Mene zanima da li se to smatra grijehom?

Odgovor:

Budućnost zna samo Allah. Allahov Poslanik, a.s., od budućnosti je znao samo ono što mu je Allah objavio. Allah, dž.š., je Poslaniku, a.s., rekao da kaže: “ Reci: ‘Ja ne mogu ni samome sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti; biva onako kako Allah hoće. A da znam pronicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju.” (El-Araf, 188) Ako Allahov Poslanik, a.s., nije znao budućnost, onda je drugi pogotovu ne mogu poznavati. Oni ljudi koji tvrde da poznaju budućnost lažu ili to rade u dosluhu sa džinima, kako se navodi u tradiciji. Aiša, r.a., pripovijeda: “Neki su ljudi upitali Allahovog Poslanika, a.s., o vračevima, na šta je odgovorio: ‘Ništa ne predstavljaju.’ Ljudi odgovoriše: ‘Allahov Poslaniče, oni nam govore o određenoj stvari koja se uistinu desi!’ Na to Allahov Poslanik, a.s., reče: ‘To je istinita vijest koju džin krišom čuje i šapne je svom štićeniku, pa oni na nju dodaju više od stotinu laži.‘” Osobu koja ide takvim varalicama Allahov Poslanik, a.s., upozorio je riječima: “Ko posjeti vrača i upita ga u vezi s nečim, njegov namaz neće biti primljen četrdeset dana.” (Muslim) To je kazna za sami odlazak. A za onoga koji povjeruje u ono što mu takva osoba kaže, Allahov Poslanik je rekao: “Ko posjeti proricatelja i povjeruje u njegov iskaz već je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu.” (Ebu Davud).

Nekada su budućnost proricali vračevi i proricatelji, i zato se oni i spominju u hadisima, ali opća poruka ajeta i hadisa koji govore o proricanju sudbine jeste da budućnost niko ne zna osim Allaha, bez obzira da li je proricatelj osoba ili sistem. 

Prema tome, slanje poruka informacionom sistemu BONGO s ciljem „saznavanja“ budućnosti jeste vrsta praznovjerja, a organiziranje takvih projekata  koristi se u svrhu manipuliranja ljudskom znatiželjom i lahkovjernošću, posebno kod mladih ljudi, ili za postizanje nekih drugih sumnjivih/nečasnih ciljeva.  Musliman/ka se treba kloniti praznovjerja, sujevjerja i srljanja za sumnjivim „velikodušnim“ ponudama koje se plasiraju putem raznih medija.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH