Promo banner

A+ A A-

Pretraga pitanja

Šerijatski stav o proricanju budućnosti

Pitanje:

Selam!

Danas među mladim ljudima je jako popularan "Bongo" koji kada mu vi pošaljete poruku on vam kao predvidi budućnost. Mene zanima da li se smatra grijehom kada Bongu pošaljete poruku nakon čega će vam on "predvidjeti" budućnost?

Odgovor:

Budućnost zna samo Allah. Allahov Poslanik, a.s., od budućnosti je znao samo ono što mu je Allah objavio. Allah, dž.š., je Poslaniku, a.s., rekao da kaže: “ Reci: ‘Ja ne mogu ni samome sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti; biva onako kako Allah hoće. A da znam pronicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju.” (El-Araf, 188) Ako Allahov Poslanik, a.s., nije znao budućnost, onda je drugi pogotovu ne mogu poznavati. Oni ljudi koji tvrde da poznaju budućnost lažu ili to rade u dosluhu sa džinima, kako se navodi u tradiciji. Aiša, r.a., pripovijeda: “Neki su ljudi upitali Allahovog Poslanika, a.s., o vračevima, na šta je odgovorio: ‘Ništa ne predstavljaju.’ Ljudi odgovoriše: ‘Allahov Poslaniče, oni nam govore o određenoj stvari koja se uistinu desi!’ Na to Allahov Poslanik, a.s., reče: ‘To je istinita vijest koju džin krišom čuje i šapne je svom štićeniku, pa oni na nju dodaju više od stotinu laži.‘” Osobu koja ide takvim varalicama Allahov Poslanik, a.s., upozorio je riječima: “Ko posjeti vrača i upita ga u vezi s nečim, njegov namaz neće biti primljen četrdeset dana.” (Muslim) To je kazna za sami odlazak. A za onoga koji povjeruje u ono što mu takva osoba kaže, Allahov Poslanik je rekao: “Ko posjeti proricatelja i povjeruje u njegov iskaz već je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu.” (Ebu Davud).

Nekada su budućnost proricali vračevi i proricatelji, i zato se oni i spominju u hadisima, ali opća poruka ajeta i hadisa koji govore o proricanju sudbine jeste da budućnost niko ne zna osim Allaha, bez obzira da li je proricatelj osoba ili sistem. 

Prema tome, slanje poruka informacionom sistemu BONGO s ciljem „saznavanja“ budućnosti jeste vrsta praznovjerja, a organiziranje takvih projekata  koristi se u svrhu manipuliranja ljudskom znatiželjom i lahkovjernošću, posebno kod mladih ljudi, ili za postizanje nekih drugih sumnjivih/nečasnih ciljeva.  Musliman/ka se treba kloniti praznovjerja, sujevjerja i srljanja za sumnjivim „velikodušnim“ ponudama koje se plasiraju putem raznih medija.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH