A+ A A-

Pretraga pitanja

Kurban zahvalnosti

Pitanje:

Dobila sam posao i odlučila sam zaklati kurban u znak zahvale Gospodaru na tome. Interesira me na koji način se dijeli takav kurban: da li se raspoređuje na tri trećine, kao i za Kurban-bajram, ili je ispravno sve udijeliti onima kojima je najpotrebnije?

Odgovor:

Uzvišeni Allah voli kada Mu se zahvaljuje na blagodatima koje ljudima poklanja i On voli zahvalne. U Kur'anu se navodi: Hranite se dopuštenim i lijepim jelima koja vam Allah daruje i budite zahvalni Allahu na blagodatima Njegovim, ako se samo Njemu klanjate. (En-Nahl, 114.) Vjernik zahvalu Allahu iskazuje svakodnevno, a i poželjno je (mustehab) da je ponovi i poveća kada dobije neku novu blagodat. Zahvala se iskazuje verbalno i srčano, ali i činjenjem stvarnih dobrih djela. Među najbolja dobra djela kojima se iskazuje zahvalnost Uzvišenom Allahu jesu obavljanje namaza i žrtvovanje kurbana, jer Uzvišeni Allah u suri El-Kevser, nakon što navodi da je Muhammedu, a.s., dao mnogo dobro, naređuje da namaz obavlja i kurban žrtvuje.

Nema posebnih propisa o podjeli mesa kurbana koji je žrtvovan s nijetom zahvale Allahu na nekoj blagodati. Meso takvog kurbana se može podijeliti kao i kod kurbana za Bajram, može se podijeliti u cijelosti, a može se pripremiti za ručak na koji bi se pozvala rodbina, komšije, prijatelji i siromasi.

Međutim, ukoliko ste se zavjetovali prije dobivanja posla da ćete, ako ga dobijete, žrtvovati kurbana, onda je to žrtvovanje obavezno i to je zavjetni kurban.

Ispunjavanje zavjeta koji ne predstavlja grijeh je obaveza, shodno ajetu: Neka zavjete svoje ispune (El-Hadždž, 29.) Poslanik, a.s., rekao je: Ko se zavjetuje da će uraditi nešto što predstavlja pokornost Allahu, neka to ispuni. (El-Buhari, 6696)

Meso zavjetnog kurbana je zabranjeno jesti onome ko se zavjetovao i ono se mora u cijelosti podijeliti drugima (siromasima i sl.).

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH