Promo banner

A+ A A-

Pretraga pitanja

Uzimanje kamatnog kredita za potrebe školovanja

Pitanje: 

Ove godine sam planirao, ako Bog da, upisati fakultet. S obzirom na to da nismo u mogućnosti finansirati moje školovanje, zanima me da li je grijeh uzeti kredit radi školovanja na fakultetu?  

Odgovor:  

Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je donijelo fetvu o dozvoli uzimanja kamatnog kredita radi ispunjenja nužnih životnih potreba, u što spada i školovanje djece.  U fetvi se naglašava da je kamata zabranjena jasnim Tekstom i Vijeće muftija Islamske zajednice u BiH je usvojilo fikhski stav, prema kojem je dopušteno korištenje kamatnih kredita samo u situacijama nužde i stvarne životne potrebe. Vijeće je podsjetilo muslimane da su dužni držati se okvira nužde i stvarnih životnih potreba, te koristiti ovu olakšicu u onome što je halal, dopušteno i korisno. Vijeće muftija potvrđuje da se ovom fetvom ne odobrava kamatno poslovanje (davanje kamatnog kredita i lihvarenje), nego samo uzimanje kamatnog kredita u slučajevima nužde. Kompletnu fetvu možete pronaći na adresi https://www.islamskazajednica.ba/fetve-i-rezolucije. Prema tome, ukoliko na bilo koji drugi halal način možete osigurati sebi školovanje, kao što je stipendija, rad i uporedno studiranje ili beskamatni kredit u nekoj od banaka ili na drugom mjestu koje posluje na beskamatnoj osnovi, putem odgovarajućih kreditnih aranžmana, tada ne postoji nužda za kamatnim kreditom.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH