edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Hafiz Ismet Spahić primio Redžepa Boju

Sarajevo, 26. mart 2010. (MINA) - Zamjenik reisu-l-uleme hafiz Ismet ef. Spahić i predsjednik Udruženja ilmijje IZ u BiH Muharem Hasanbegović primili su danas dr. Redžepa Boju dekana Fakulteta islamskih studija u Prištini i dr. Džabira Hamitija, sekretara Fakulteta i predsjednika Sabora IZ Kosova. Dr. Hamiti je, inače,  prvi strani postdiplomac koji je doktorirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Razgovoru je prisustvovao i dr. Zuhdija Hasanović prodekan za nastavu Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Redzep-Boja-Spahic-2010

Razgovarano je o saradnji Islamske zajednice u BiH i Islamske zajednice Kosova. Istaknuta je potreba čvršće saradnje između ove dvije islamske zajednice  s obzirom na to da na Kosovu, Makedoniji i Albaniji žive bošnjačke zajednice kojim i ovim vidom saradnje treba pomoći u očuvanju njihovog identiteta.

Redzep-Boja-Spahic-2010-1

           

Potpisan Ugovor o saradnji između dva fakulteta 

Kao konkretan vid saradnje je i današnje potpisivanje Ugovora o nastavno-naučnoj i naučno-istraživačkoj saradnji između Fakulteta islamskih nauka i Sarajeva i Fakulteta islamskih studija u Prištini.

Potpisivanje-ugovora-FIN-2010

Ugovor su potpisali dekani dr. Ismet Bušatlić i dr. Redžep Boja. Ugovor definira nastavno-naučnu i naučno-istraživačku saradnju između dva fakulteta u oblasti razmjene nastavnika i saradnika u cilju realizacije nastavno-naučnog procesa na dodiplomskom i postdiplomskom studiju, učešća nastavnika u radu komisija koje se imenuju u postupku sticanja naučnog stepena magistra i doktora nauka, kao i komisija za izbor nastavnika i saradnika, razmjena  iskustava  u vezi s organizacijom i izvođenjem  nastave na dodiplomskom i postdiplomskom studiju, zajedničko izvođenje naučno-istraživačkih projekata i druge oblike za koje pokažu interes potpisnici Ugovora.