A+ A A-

Fond za povratak sufinansira obnovu vjerskih objekata

Sarajevo, 27. mart 2009. (MINA) - U sklopu interventne pomoći i podrške održivom povratku, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, putem Fonda za povratak BiH, dodijelio je sredstva za sufinansiranje radova na izgradnji munare i dovršetak kupole Mesdžida  Džajići (Općina Konjic), radova na završetku Islamskog centra Jablanica i radova na vađenju i dostavi kamenih ostataka za dvije džamije i katoličku crkvu  u Nevesinju.

Sporazum o sufinansiranju ovih radova potpisani su početkom februara ove godine, a ukupno 65.000 KM osigurano je iz državnog budžeta za realizaciju održivog povratka iz 2008. godine.

Medžlisu Islamske zajednice Konjic dodijeljeno je 15.000 KM, Medžlisu Islamske zajednice Jablanica 30.000 KM, a Medžlisu Islamske zajednice Mostar 20.000KM.