edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

SKUPŠTINA MRV BIH

mrv_bih     Sarajevo, 18. mart 2008. (MINA) - U ponedjeljak  17. 03. 2008 godine održana je 45. redovna sjednica Skupštine MRV-a u Sarajevu. Sjednicom je predsjedavao reisu-l-ulema, Dr. Mustafa Cerić, predsjednik, a članovi Skupštine su: pravoslavni episkop zvorničko-tuzlanski, gosp. Vasilije, nadbiskup vrhbosanski i metropolit, Vinko kardinal Puljić i gosp. Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u BiH.

     Na toj sjednici članovi Skupštine su podržali projekt Monitoring prava na slobodu vjere u BiH. Skupština MRV-a očekuje pismene prijedloge i dopune Izvještaja najkasnije do 31. 3. 2008 god. nakon čega bi se finalizirao tekst Izvještaja i pripremio za javno objavljivanje.

     Skuština MRV-a je zabrinuta sporošću usvajanja  Zakona o povratu nacionalizovane imovine i naglašava da nije dovoljno da se donese Zakon o denacionalizaciji nego je potrebno da se donese Zakon o denacionalizaciji i restituciji koji bi se zasnivao na principu naturalne restitucije gdje god je ona moguća. Ukoliko naturalna restitucija nije moguća, u tom slučaju bi se primjenivao princip naturalne kompenzacije ili finansijske kompenzacije u novcu a nikako u vrijednostnim papirima. Skupština naglašava hitnost donošenja ovog Zakona jer se u praksi dešavaju razne manipulacije sa ovom imovinom koje će se teško ispraviti u budućnosti.

     Predstavnik Srpske pravoslavne crkve je ponovo naglasio potrebu povrata zgrade Bogoslovije u Sarajevu kako bi pored islamskog i katoličkog fakulteta, u Sarajevu djelovao i pravoslavni teološki fakultet. Skupština MRV-a je podržala taj zahtjev uz napomenu da je potrebno da se vrati sva oduzeta imovina svim vjerskim zajednicama i crkvama u BiH.

     Skupština MRV-a ostaje na čvrstom stajalištu da pravo na slobodu vjere podrazumijeva i pravo na vjersku pouku djece. S tim u vezi pozivamo sve nadležne organe da poštuju pravo roditelja da njihova djeca imaju vjersku pouku u osnovnim školama kao i u predškolskim ustanovama, a kako je to i definisano u čl. 4 Zakona o slobodi vjere i pravnom statusu crkava i vjerskih zajednica u BiH, kaže se u saopštenju sa sjednice Skupštine MRV BiH.