A+ A A-

PROMOCIJA MUSNEDA EBU HANIFE

    Sarajevo, 14. novembar 2007. (MINA) - U okviru naučnog skupa  « Islamska tradicija Bošnjaka », danas je u amfiteatru Gazi Husrev begove medrese u Sarajevu promovirana hadiska zbirka na bosanskom jeziku MUSNED EBU HANIFE.

 Promocija Musneda Ebu Hanife, 14.11.07. (Small)

     Ovu hadisku zbirku priredio je i preveo  na bosanski jezik  dr. Fuad Sedić.

     O ovom vrijednom djelu govorili su prof. dr. Džemaludin Latić, dr. Zuhdija Hasanović i autor prijevoda dr. Fuad Sedić.