edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

HUTBA ZAMJENIKA REISU-L-ULEME U BEGOVOJ DŽAMIJI I DAN KUDSA

begova     Sarajevo, 5. oktobar 2007. (MINA) - Zamjenik reisu-l-uleme hafiz Ismet ef. Spahić danas je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu imamio džumu i održao hutbu.

     MINA prenosi hutbu zamjenika reisu-l-uleme:

     Draga braćo, poštovani vjernici,

     Ovo je posljenja džuma u ovom mubarek mjesecu ramazanu, ovom se džumom opraštamo od ramazana, jer je u sljedeći petak Bajram.

     Zaista srca svakog vjernika, kod kojih ima imalo vjere, zatrepere kada saznaju da se opraštaju sa ovim mjesecom. Ramazan je naš mjesec.

     U jednoj od hutbi u mjesecu Ša'banu, Poslanik je rekao:

     «Dolazi vam mubarek mjesec u kojem ima jedna noć koja je vrijednija od hiljadu mjeseci.»

     U ponedeljak, 8. oktobra je je mubarek noć, Lejletul-Kadr, vrijednija od hiljadu mjeseci. A šta je vrijednije u toj noći? To je poklon, dar kojeg je čovjek dobio od Allaha dž.š. - objava, Kur-an.

     Onaj kog kojeg nema ništa od objave, i vjere, taj, kaže Poslanik, liči na napuštenu kuću u kojoj niko ne stanuje.

     Ova mubarek noć je, vidite, vrijedna. Poslanik kaže: « Ko u toj noći provede u ibadetu makar i  toliko vremena koliko je potrebno da  žena  pomuze  ovcu, Allahu je to draže nego da je čitavo vrijeme u ibadetu poslije te noći.»

     A onda se kune: «Tako mi onoga koji je poslao mene sa istinom, proučiti jedan ajet u toj noći draži je Allahu, nego hatma u drugim noćima.»

     U toj noći su Allahove kapije otvorene i treba kucati na kapiju. Onaj ko ne kuca, neće mu biti otvorena. Vjernik mora uzeti abdest i pokucati, jer u toj noći meleki silaze na zemlju i obaliaze naše kuće, ali one koje svijetle samo lusterima i kristalima, već one koje su osvjetljene namazom i učenjem Kur-ana.U onim kućama u kojim je to svijetlo doći će meleki, a u one u kojim nema toga svjetla doći će šejtani.

     I zato je rekao Poslanik: «Osvjetlite vaše kuće namazom i Kur-anom,  tim darom kojeg je Allah poslao, spustio ga na najniže nebo do zemlje i odatle po potrebi slao objavu Poslaniku a.s.

     Poslanik je rekao:»Učite što više Kur-an u vašim kućama». Možete učiti i kraće sure, ako ne znate više.I onaj ko obavlja namaz, uči Kur-an jer nema namaza bez Kur-ana.

     Veliki imam, hadreti Alija r.a. govorio je svom sinu Hasanu da je dova u ovoj noći zapravo oružje vjernika.

     Allahova blagodat je otvorena.Obraduje vas kada mu se obratite.

     Braćo draga, dovom priznajemo veličinu Alahovu, a svoju slabost i nemoć.Onaj ko se odbije od dove Alahu, od dara u ovoj noći , imat će težak život.

     Na kraju smo mubarek mjeseca i treba ga koristiti, jer  posljednja desetina ramazana je oslobađanje od džehennema, te na svakom koraku činite dobro. Molite Allaha dž.š. da vam djecu sačuva i uputi.

     U ovom periodu treba učiniti još jedan napor, da očistimo imetke i očistimo post.Post se čisti sadekatu-l-fitrom.Alah ga ne prima dok to ne učinimo.

     A zekjat je nešto posebno.Često razmišljam zašto naši toliki imeci odoše u ruke drugima? I onda se sjetim hadisa Božijeg Poslanika

     «Osigurajte vaše imetke zekjatom!» Oko zekjata nema rasprave to je šart vjere. «Kako je naređeno Božiji poslaniče ima da postupiš», kaže Allah dž.š.

     Završit ću Poslanikovim riječima koji kaže:»Post lebdi između zemlje i neba sve dok ne damo sadekatu-l-fitr.» Zato to podijelimo na vrijeme.

     Neka nas Allah dž. š. nagradi.

 DAN KUDSA

      U Begovoj džamiji u Sarajevu obratio se i reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić povodom Dana Kudsa, te između ostalog rekao:

     - Posljednja džuma u ramazanu obilježava se kao Dan Kudsa.Podsjećavam vas na tešku činjenicu  a to je da je Kuds, Aksa mesdžid pod okupacijom.

     Kuds, Mesdžidu-l-Aksa je mjesto odakle je Božiji Poslanik Muhamed a.s. otišao na Miradž, gdje se sastao sa Božijim poslanicima i klanjao s njima dva rekata. To je mjesto koje je u srcima svih muslimana

     Nažalost muslimani ne mogu danas posjetiti Mesdžidu-l-Aksa na putu za hadž.

     Mi muslimani ovje u BiH danas susosjećamo sa Palestincima i sa onima koji se bore da se oslobodi Mesdžidu-l-Aksa, te da i mi odavde na putu za hadž možemo obići Mesdžidu-l-Aksa i tu  napojiti  svoju dušu i duhovno se uzdignuti.

     To ne znači da pravo na svetost nemaju i drugi narodi i vjere.Mesdžidu-l-Aksa je sveto mjesto za muslimane, ali tu  imaju i druga sveta mjesta i za jevreje i za krščćane i za sve ostale.

     Sramota je i veliki grijeh da narodi koji poštuju Stari i Novi Zavjet i muslimani kojima je u Kur'anu sadržan i Novi i Stari Zavjet , da se ne mogu dogovoriti da na tom mjestu umjesto svetoga rata bude sveti mir.

     Zato učimo duvu dragom Allahu dž.š. da se Mesdžidu-l-Aksa oslobodi, da Kuds dobije svoje pravo mjesto i da palestinski narod dobije svoju slobodu, svoju državu i da mui se vrati dostojanstvo koje su mu je oduzeto.

     Neka Allah dž. š. usliša našu dovu!

     To je ono što mi bosanski muslimani možemo učiniti na ovaj dan. Izraziti svoje suosjećanje i uputiti svoju dovu dragom Allahu da se Mesdžidu-l-Aksa oslobodi, rekao je reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić.