edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Sjednica Rijaseta

Sarajevo,13. novembar 2012. (MINA) - Osma redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini pod predsjedavanjem reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerića i u prisustvu hafiza Ismeta Spahića zamjenika reisu-l-uleme i mr. Huseina ef. Kavazovića izabranog reisu-l-uleme, održana je u Sarajevu 12. novembra 2012. godine. Ovo je bila stota sjednica Rijaseta u mandatnom periodu reisu-l-uleme dr. Cerića i zamjenika reisu-l-uleme hafiza Ismeta Spahića i posljednja sjednica Rijaseta pod njihovim predsjedanjem. 

sjed-rij-12-11-2012-1

 

Rijaset Islamske zajednice razmotrio je Izvještaj o organizaciji putovanja na hadž u 2012. godini, o čemu je detaljno obrazloženje dao Nezim Halilović rukovodilac Ureda za hadž i umru. Organizacija putovanja na hadž je ocijenjena dobrom i uspješnom nakon čega je usvojen Izvještaj Ureda za hadž.

Također Rijaset je prihvatio Izvještaj o realizaciji akcije klanja kurbana po uplatama iz bošnjačke dijaspore i klanja kurbana u medresama. U Izvještaju je naglašeno da je ove godine u organizaciji Rijaseta provedena dosada najveća akcija klanja kurbana po uplatama iz bošnjačke dijaspore a tokom prva tri dna Bajrama podijeljeno je 106 tona kurbanskog mesa povratnicima, javnim kuhinjama, bolnicama, dječijim ustanovama za bolesnu i nezbrinutu djecu, medresama, studentskim centrima, obdaništima, Udruženju Roma te domovima staraca i civilnim žrtvama rata.

sjed-rij-12-11-2012-2

 

Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić upoznao je članove Rijaseta s inicijativom Porodične memorijalne zaklade iz New Yorka o realizaciji semenira za sprečavanje genocida u Bosni i Hercegovini, koji bi uključivao sistematski pristup edukaciji u borbi protiv genocida, masovnih zločina i uspostavljanje svjetske komunikacijske mreže senzibilizirane za pitanja genocida. Ova vrsta edukacijskog programa realizirala bi se u saradnji sa Auschwitz Institutom za mir i pomirenje, kao jednim od najpoznatijih međunarodnih centara za izučavanje pitanja prevencije genocida, a seminar bi se naslanjao na preko pedeset godina naučnih studija i praktičnog rada vrhunskih naučnika i praktičara koji su definirali neke od najefikasnijih pristupa u sprečavanju masovnih zločina. Rijaset Islamske zajednice je podržao predloženu inicijativu ovlastivši reisu-l-ulemu dr. Cerića da prati njenu realizaciju.

U povodu najavljenog popisa stanovništva, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini usvojio je Proglas u kojem je pozvao na afirmaciju nacionalnog bošnjačkog imena i da se na popisu Bošnjaci izjasne svojim nacionalnim imenom „Bošnjak“, da im je vjeroispovijest „islamska“, a maternji jezik „bosanski“. U Proglasu se podsjeća da je ime "musliman" univerzalna vjerska i duhovna vrijednost koja pripada muslimanima iz svih etničkih i nacionalnih zajednica širom svijeta, pa je stoga Rijaset zatražio od imama, hatiba, muderrisa i vjeroučitelja u domovini i dijaspori da ne štede svoj napor i trud kako bi objasnili narodu vjersko značenje imena "musliman" i etničkog i nacionalnog imena "Bošnjak".

U drugom dijelu sjednice, Rijaset Islamske zajednice odao je priznanje reisu-l-ulemi dr. Mustafi Ceriću i zamjeniku reisu-l-uleme hafizu Ismetu Spahiću na njihovom rukovođenju Islamskom zajednicom, a izabrani reisu-l-ulema mr. Husein ef. Kavazović u ime Rijaseta uručio im je prigodnu hediju.

sjed-rij-12-11-2012-3

Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić u svojoj završnoj riječi zahvalio se hafizu Ismetu Spahiću na podršci, roditeljskoj brizi i profesionalnom odnosu tokom protekle dvije decenije obavljanja dužnosti reisu-l-uleme, te iskazao ličnu zahvalnost muftijama i svim svojim saradnicima koji su imali u njega bezrezervno povjerenje i pružali mu podršku u radu pri tom odolijevajući brojnim pritiscima kojima su bili izloženi zbog te podrške. Reisu-l-ulema je iskazao žaljenje što nije u njegovom mandatnom periodu završena Upravna zgrada Rijaseta na Kovačima, što nisu udareni temelji univerziteta Islamske zajednice „Gazi Husrev-beg“ u Sarajevu, što nije do kraja sprovedena reforma visokog obrazovanja u Islamskoj zajednici, te što nije donešen novi ustav Islamske zajednice koji bi osigurao veću integraciju islamskih zajednica na Balkanu. Reisu-l-ulema Cerić je još jednom iskazao svoju odlučnu podršku reisu-l-ulemi Huseinu ef. Kavazoviću ističući da mu stavlja na raspolaganje svoje znanje i iskustvo, kaže se u saopćenju Službe za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.