A+ A A-

Reisu-l-ulema primio Rasima Demirija

Sarajevo, 24. februar 2012. (MINA) - Danas je reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić primio Jelka Kacina, člana Evropskog parlamenta.

U razgovoru su razmijenjena mišljenja o aktuelnoj situaciji. Reisu-l-ulema je informirao Jelka Kacina o naporima Islamske zajednice za međureligijski dijalog i aktivnostima na putu mira i pomirenja i uspostavljanju dobrih međuljudskih odnosa.

reis-jelko-kacin-02-2012 

Jelko Kacin je podržao te napore reisu-l-uleme da u ovom historijskom momentu kada Vijeće Evropske unije odlučuje da li će Srbija dobiti status, i ako dobije onda će BiH biti u potpunom okruženju budućih članica i kandidata za Evropsku uniju. Kacin je naglasio da evropskim dijalogom treba stvarati uslove da se BiH osposobi i krene ka statusu i napravi te neophodne korake, da bude u potpunosti operativna. Ne samo da dobije status, već otvori pregovore za ulazak u Evropsku uniju.

Budući da je Kacin član Odbora Evropskog parlamenta za međunarodne odnose i potpredsjednik Evropskog parlamenta za odnose s pet država Jugoistočne Evrope, među kojim je i BiH, razgovarano je i o pitanju koje je pokrenuto od nekih parlamentaraca u odnosu na „vehabizam".

Reisu-l-ulema je razumio zabrinutost nekih parlamentaraca u Briselu, ali i upozorio na paušalne sudove o osjetljivim pitanjima za multietničko i multikulturno bosanskohercegovačko društvo.