A+ A A-

DOVA REISU-L-ULEME DR. MUSTAFE CERIĆA U POTOČARIMA

    Tako mi Sunca koje nas grije, 

    Tako mi zvijezda koje nas prate,

    Tako mi zemlje koja nas hrani,

    Tako mi majčine suze koja nas opominje,

    Nećemo zaboraviti ime nevino ubijenog,

    I nećemo ostaviti na miru ubicu nevinog čovjeka!

    ***

    I kada bi se nebo rascijepilo,

    I kada bi se Zemlja rastegnula,

    I kada bi se mora jedno u drugo ulila

    I kada bi se grobovi ispreturali,

    Bol i tuga za voljenim sinom i bratom ne bi nestali!

    *** 

    No, ako bi se ljudsko srce otkamenilo,

    Ako bi ubica nevinog čovjeka dobio pravo na kaznu,

    Ako bi se preživjelim žrtvama genocida vratila sloboda i čast,

    Ako bi savjest čovječanstva istinski progovorila,

    I ako bi se shvatilo da je sva bol svijeta ovdje u Potočarima,

    Naš bol bi bio lakši i naša tuga bi bila manja! 

    *** 

    Bože Milostivi, ako mi zaboravimo Tebe, nemoj Ti zaboraviti nas;

    Ako pogriješimo, podari nam snagu Ademovog (a.s.) pokajanja;

    Ako nas zadesi nesreća, pouči nas Nuhovoj (a.s.) lađi spasa;

    Ako nas zamrači krivovjerje, osvjetli nam put Ibrahimovim (a.s.) pravovjerjem;

    Ako nas uhvati strah od silnika, osposobi nas Musaovom (a.s.) pravdom;

    Ako nam se ponudi mržnja, spasi nas Isaovom (a.s.) ljubavlju;

    Ako budemo protjerani iz domova naših, osnaži nas Muhamedovom (a.s.) željom za povratkom domovima našim.

    *** 

    Bože Svemogući, ujedini naša srca u vjeri i ljubavi.

    Učvrsti korake naše u istini i pravdi.

    Osnaži volju našu u bratsvu i slozi.

    Udruži misli naše u domu i domovini.

    *** 

    Bože Pravedni, molimo Te da nasilnicima oduzmeš mač, a slabima da podariš moć vjere u istinu i pravdu.

    *** 

    Molimo Te,

    Bože, da tuga bude nada,

    da osveta bude pravda,

    da majčina suza bude molitva

    da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica.  Amin!

    ***

    Draga braćo i sestre,

    Učim dovu Uzvišenom Allahu

    da onima kojima smo danas klanjali dženazu u Potočarima podari lijepi Džennet, a njihovim porodicama i prijateljima da Allah dadne sabur!

    ***

    A sada vas pozivam da našoj braći kojima smo danas klanjali dženazu od srca halalimo:

    Da im halalimo!