A+ A A-

Pretraga pitanja

Da li su škampi dozvoljeni (halal) za jesti?

Pitanje:

Živim u EU i na poslu mi je dostupna mnoga hrana koju nisam imao prilike jesti tokom odrastanja. Na internetu sam pronašao informacije na našem jeziku da su škampi dozvoljeni, a moj kolega iz Bangladeša tvrdi da su haram prema njihovoj islamskoj zajednici. Molim vas da mi razjasnite ovo pitanje. Također me zanima da li su halal jesti rakovi, jastozi, jegulje, sabljarke, raže, lignje, hobotnice, sipa, langoši i plodovi mora poput dagnji, školjki i ostriga? Ako nešto ovog nije dozvoljeno, da li je meni dozvoljeno da radim u lokalu koji ima u jelovniku ovu vrstu hrane?

Odgovor:

Uzvišeni u Kur'anu kaže: "Vama se dopušta da u moru lovite i da ulov jedete, da se njime vi i putnici koristite..." (El-Maida, 96) Da li se ovaj ajet odnosi na sve morske životinje i svu morsku hranu ili samo na ribe, sporno je pitanje kod islamskih pravnika. Većina je na stanovištu da ajet dozvolom obuhvata sve morske životinje bez obzira kako se one zvale, žive ulovljene ili uginule. Hanefijski pravnici smatraju da se dozvola odnosi samo na životinje koje obuhvata pojam „riba“, te da nije dozvoljeno konzumirati plutajuće (prirodno uginule) morske životinje s izuzetkom riba. Kada je riječ o ostalim morskim plodovima, travi, algama, rakovima, nema dileme da je to dozvoljeno. Uzimajući u obzir općenitost značenja navedenog kur'anskog teksta te princip izvorne dopustivosti, bliže nam je mišljenje da su svi morski plodovi, životinjski i biljni, koji nisu štetni po čovjeka, u osnovi dozvoljeni bez obzira na to da li jezički ili običajno potpadali pod pojam „riba“ ili ne.

Životinje koje žive i u vodi i na kopnu (vodozemci) potrebno je na propisan način zaklati (ako se radi o životinjama koje je dozvoljeno konzumirati, budući da ima vodozemaca čije meso nije dozvoljeno jesti, poput žaba). 

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH