edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Pretraga pitanja

Da li je haram jesti tuđe neobrano voće koje niko ne bere?

Pitanje:

Da li je zabranjeno jesti tuđe voće i u slučaju kad ono neće biti obrano od strane vlasnika, npr. trešnja koja će uskoro da prođe a nije obrana od strane vlasnika ili džanarike po selima koje niko ne obere. Nekad vlasnik živi u stranoj zemlji tako da je skoro pa sigurno da neće brati svoje voće?

Odgovor:

Bez dozvole vlasnika nije dozvoljeno uzimati/jesti tuđu imovinu. Uzvišeni Allah je rekao: „Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način.“ (El-Bekare, 188) Iz ovog pravila izuzima se ono što ljudi uobičajeno dozvoljavaju jedni drugima, kao kada osoba prolazi pored tuđeg voćnjaka i uzme plod koji je pao na tlo. Prema tome, u konkretnom slučaju treba se ponašati shodno običaju među ljudima, i uzeti onoliko koliko se uobičajeno toleriše i dozvoljava. 

Ukoliko vlasnik živi u inostranstvu i rijetko dolazi, potrebno je tražiti njegovu saglasnost u slučaju da se želi ubrati više ili svo voće, a ne samo ono što se uzme s tla u prolazu. Poželjno je da vlasnici voćki, ako nemaju namjeru da beru plodove, dozvole drugima da ih uberu i iskoriste u halal svrhe svjesni riječi Allahova Poslanika, da sve ono što se pojede sa njihovih voćki, njima se upisuje kao sadaka.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH