Promo banner

A+ A A-

Pretraga pitanja

Da li je ispravna narodna izreka „Bog je rekao: 'Čuvaj se, čuvaću te'.“?

Pitanje:

Često čujem da se kaže: „Bog je rekao: 'Čuvaj se, čuvaću te'.“ Da li je to Allahov govor  i ajet iz Kur'ana? Ja sam dugo istraživala, ali nigdje to nisam našla. Da li nam je Allah tako naredio?

Odgovor:

Pogrešno je reći: „Bog je rekao: 'Čuvaj se, čuvaću te'.“, jer u Kur'anu, koji je Allahov govor, takva rečenica ne postoji. Također ni u autentičnim hadisima se ne prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., tu rečenicu pripisao Uzvišenom. Prema tome, niko nema pravo pripisivati Allahu nešto što On nije rekao.

Međutim, spomenuta izreka može imati ispravno značenje, ali bez tvrdnje da je to rekao Allah, nego u smislu da islam naučava da će Allah čuvati onoga ko sam sebe čuva, ako se posmatra u kontekstu značenja riječi Allahova Poslanika, a.s., kada je upitan kako da čovjek postupi sa devom: „Da li da je ostavi odvezanu i pouzda se u Allaha ili da je sveže i pouzda se u Allaha.“ On je tada rekao: „Sveži je, pa se onda pouzdaj u Allaha.“ (Ibn Hibban) Ovim riječima Allahov Poslanik, a.s., upućuje vjernika da uvažavajući uzročno-posljedične zakonitosti (sunnetullah) koje je Allah uspostavio na ovom svijetu  prvo uradi ono što je u njegovoj moći, pa da se onda oslone na Allaha očekujući Njegovu pomoć i zaštitu, a ne da ništa ne radi i ne trudi se, a očekuje Božiju pomoć i zaštitu.

U tom značenju je i hadis koji navodi Et-Tirmizi od Abdullah ibn Abbasa, r.a., da mu je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Čuvaj Allaha, čuvat će te.“ Komentatori hadisa kažu da riječi „Čuvaj Allaha“ znače čuvaj Allahove naredbe, zabrane prava i granice, tj. izvršavaj naređeno i izbjegavaj zabranjeno. Prema tome, Allahovo čuvanje je obećano onome ko se pridržava Njegovih propisa.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH