Promo banner

A+ A A-

Pretraga pitanja

Kada čovjek prestaje biti musliman?

Pitanje:

Da li čovjek može bit musliman, ako ne priča sa nekim ko čini nemoralne stvari, ko se ne ophodi dobro prema svojim roditeljima i ne praktikuje vjeru, i kome je taj čovjek nepravdu učinio?

Odgovor:

Musliman prestaje biti muslimanom samo ukoliko čini teške grijehe - grijehe koji izvode iz vjere (npr. kufr, širk, nifak u vjerovanju, sihr, psovanje i omalovažvanje Allaha, islamskih svetinja i simbola itd.). Prema, ako čini pogreške, male grijehe ili velike grijehe, još uvijek se smatra muslimanom.

Dalje, osnovno pravilo islamskog ahlaka (etike), koje je ujedno i hadis glasi: Nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava svoga brata duže od tri noći (dana). Njih dvojica se susretnu, pa ovaj okrene glavu i onaj okrene glavu. Bolji među njima dvojicom je onaj koji prvi nazove selam. No, ako je druga strana počinila očitu nepravdu, dozvoljeno je oštećenoj strani (mazlumu) da izbjegava kontakt (čini hedžr) sa drugom stranom. (Hadis bilježe Buhari, Muslim, Ahmed i dr.) Što se tiče činjenja nemorala, neposlušnosti prema roditeljima, nepraktikovanja vjerskih propisa i činjenja drugih velikih grijeha, to nisu razlozi za prekid odnosa. Štaviše, musliman treba nastojati da savjetuje svoga posrnulog brata, koliko je u mogućnosti.

(Odgovor je pripremio član Komisije za odgovaranje na pitanja)

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH