Promo banner

A+ A A-

Pretraga pitanja

Kako hvaliti Allaha dž.š.?

Pitanje:

Selam!

Čitala sam prevod Kur`ana Časnog i u jednom ajetu se kaže: „Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg“. Kako se to hvali ime Gospodara? Također, često u islamskoj literaturi čitam „Činite salavat na Muhammeda a.s.“. Koji je najbolji način činjenja salavata na Poslanika a.s.?

Odgovor:

Et-Taberani bilježi da je ʻUkbe ibn Amir, r.a., rekao: „Kada je objavljeno ʼZato hvali ime Gospodara svoga Veličanstvenog!ʼ (Sura El-Vaki'a, 74.) Allahov Poslanik, a.s., je rekao: ʼČinite to na svojim ruku'ima.ʼ, a kada je objavljeno ʼHvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg.ʼ (Sura El-A'la, 1.), Allahov Poslanik, a.s., je rekao: ʼČinite to na svojim sedždama.ʼ

Ovaj hadis objašnjava kako se hvali ime Gospodara Svevišnjeg i Veličanstvenog. Hadis također pojašnjava da se na ruku'u uči „Subhane Rabbijel-azim“, a na sedždi „Subhane Rabbijel-e'la“. Treba napomenuti da spomenuti način hvalenja imena Gospodara Svevišnjeg/Veličanstvenog (tj. spomenuti zikr) nije ograničen samo na ruku' ili sedždu nego se može činiti i u drugim prilikama i situacijama.

Salavat na Allahova Poslanika se može činiti na više načina, zavisno od toga da li se on donosi samo na Allahova Poslanika, ili se spominju i njegova porodica, supruge i ashabi. Jedan od najboljih salavata je onaj koji učimo u namazu, na sjedenju. Buharija bilježi da su ashabi rekli Allahovom Poslaniku: „Allahov Poslaniče, znamo kako da te selamimo, ali kako da donosimo salavat na tebe?“ On im je odgovorio: „Recite: ʼAllahu moj, donesi salavat na Muhammeda i porodicu Muhammedovu, kao što si donosio salavat na (Ibrahima i) Ibrahimovu porodicu! Ti si onaj koji zaslužuje svu hvalu i slavu! ʼAllahu moj, blagoslovi Muhammeda i porodicu Muhammedovu, kao što si blagoslovio (Ibrahima i) Ibrahimovu porodicu! Ti si onaj koji zaslužuje svu hvalu i slavu!“ (Buharijeva zbirka hadisa, 4/547-548.)

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH