edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Pretraga pitanja

Formiranje paralelnih džemata u bošnjačkoj dijaspori

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Kada je u jednom gradu npr. u Njemačkoj, u kome postoji jedan bošnjački džemat, da li je islamski opravdano i dozvoljeno napraviti drugi? Ako nije koliki je grijeh ako se to pak učini?

Odgovor:

Status formiranja džemata u nekom mjestu zavisi, prije svega, od broj muslimana i namjera onih koji ga formiraju. Ukoliko postoji realna potreba i čista namjera formiranje džemata je jedno od najboljih dobrih djela, jer se kroz džemat muslimani udružuju radi izvršavanja svojih obaveza prema Allahu dž.š. i međusobno pomažu.

Međutim, formiranje džemata može biti i loše djelo ako se njim želi razbiti jedinstvo muslimana, njihova snaga i uticaj. Allahov Poslanik, a.s., kada je došao u Medinu, među prvim stvarima koje je uradio bila je izgradnja džamije i formiranje džemata u njoj, ali Allahov Poslanik, a.s., je i porušio jednu džamiju u Medini, jer su preko nje neki ljudi htjeli posijati razdor i smutnju među muslimanima. O tim događajima Uzvišeni Allah je rekao: „A oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli, pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i Njegova Poslanika još prije borio - sigurno će se zaklinjati: "Mi smo samo najbolje željeli"- a Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci. Ti u njoj nemoj nikada molitvu obaviti! Džamija čiji su temelji, već od prvoga dana, postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavaljaš molitvu. U njoj su ljudi koji se vole često prati, a Allah voli one koji se mnogo čiste. (Et-Tevbe, 107-108.)

Da li je opravdano u Vašem gradu formirati novi džemat mi ne znamo. Obratite se nadležnim organima Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj i sa njima analizirajte stanje i potrebe muslimana u Vašem gradu. Načelno, prema Pravilniku o organiziranju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dijaspori džemat, u pravilu, sačinjava skupina od najmanje 200 muslimanskih domaćinstava međusobno povezanih u izvršavanju zajedničkih islamskih dužnosti.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH