Promo banner

A+ A A-

Dragulj među svjetovima

“Vjerovjesnika blagosiljaju Allah i meleki Njegovi; o vi koji vjerujete, blagosiljajte ga i vi i upućujte mu pozdrav srdačni!” (El-Ahzab, 56).
Allah, dž.š., meleki Njegovi, ljudi i džinni, bilje i kamenje izražavaju poštovanje Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, jer za njega Uzvišeni kaže: “I ćudi svojom ti si uzoriti.” (El-Kalem, 4). Od Džubejra ibn Mut‘ima, r.a., se prenosi da je Poslanik, a.s. rekao: “Ja imam više imena: ja sam Muhammed, ja sam Ahmed, ja sam El-Mahi (Brisač) kojim Allah briše nevjerstvo, ja sam El-Hašir (Sabirač) kod čijih će se nogu sabirati ljudi, ja sam El-Akib (Začeljiti) poslije kojega nema više nikoga!” A Allah ga je nazvao i Milostivim i Samilosnim (Muslim). Prenosi se da je Musa el-Eš‘ari, r.a., rekao: “Božiji Poslanik je nama kazivao Svoja imena, pa je rekao: “Ja sam Muhammed, Ahmed, El-Mukaffi (Zadnji poslati) , El-Hašir (Sabirač), Nebijju-t-tevbeti (Vjerovjesnik pokajanja) i Nebijju-r-rahmeti (Vjerovjesnik milosti)” (Muslim). Poslanik, a.s. selami kamenje, oblak ga prati i pravi mu hlad, stablo palme jeca za njim, bereket u hrani i vodi povećava se njegovim dovama. Prenosi se od Džabira ibn Semure, r.a., da je Božiji Poslanik, a.s., kazao: “Ja zbilja znam jedan kamen u Mekki koji je meni selam nazivao prije mojega poslanstva; i sada ga znam.” (Muslim). Pripremajući se za ovogodišnji Mevlud uključimo se našim salavatima i selamima sa horom meleka na Dragulja među svjetovima, na Pečata Božijih poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. “Za muslimane, Poslanik je smrtan čovjek (bašar), ali također i najsavršenije Božije stvorenje, ili ono što sufije, mistici islama, nazivaju savršenim čovjekom (al-insan al-kamil), kako jedna sufijska pjesma, recitirana često diljem islamskog svijeta, tvrdi: “Muhammed je čovjek, ali ne poput drugih ljudi. Bolje kazati, on je dragulj, a drugi ljudi su nalik kamenju!” (Seyyed Hossein Nasr, Srce islama, prijevod s engleskog enes Karić, Rešid Hafizović, Nevad Kahteran, El-Kalem, Sarajevo, 2002. str. 50,51). Poslanik daje primjer skromnosti i plemenitosti, velikodušnosti i darežljivosti, istinoljubivosti i iskrenosti. Za muslimane Poslanik je savršeni uzor sveukupne skrušenosti pred Bogom i bližnjim, primjer plemenitosti i velikodušnosti duše, što znači biti strog prema sebi, ali velikodušan, darežljiv i samilostan spram drugih. I, napokon, bio je primjer savršene iskrenosti, što znači potpunu istinoljubivost prema sebi i Bogu. Ova krunska islamska vrijednost zahtijeva topljenje našega ega pred Bogom, jer, kako jedan sufijski učitelj tvrdi: Onaj čija se duša ne topi poput snijega u ruci vjere (to jest Istine), u njegovoj ruci će se topiti vjera kao što se topi snijeg.” (Isto, str. 58).
Jednog dana Ebu Džehl je susreo Muhammeda, a.s. i rekao mu: “Muhammede, ja od tebe nisam vidio ružnijeg čovjeka!” “Pravo si rekao”, odgovorio je Muhammed, a.s. Na ovo je rekao Ebu Bekr, r.a. Pejgamberu: “O ti sunce duhovnog svijeta, miljeniče Svevišnjeg Boga, ja od tebe nisam vidio ljepšeg čovjeka” - Pravo si rekao, “odgovori i njemu Pejgamber. Čuvši ashabi ova dva odgovora upitaju: “Ja Resulallah! Kako je to moguće da ti isti odgovor daje i Ebu Bekru, r.a. i Ebu Džehlu? Oni su sušte suprotnosti! Ebu Bekr, r.a. je tvoja desna ruka, a Ebu Džehl je tvoj najveći din-dušmanin.” Pejgamber im odgovori: “Nemojte se čuditi, jer ja sam kao jedno najčistije ogledalo. Ko god u me pogleda, sebe će vidjeti. Zato i Ebu Bekr vidi na mome licu svoje ljepote, a Ebu Džehl vidi svoju ružnoću. Istinu su rekli što su vidjeli. Ebu Bekr svoju ljepotu, a Ebu Džehl svoju ružnoću.” (Mevlana Dželaludin Rumi, Mesnevija I. Prijevod i komentar Fejzulah Hadžibajrić, Sarajevo, 1985., str. 245).
Od Ebu Džehla i drugih mušrika, preko križara sve do današnjih dana, klevete na Muhammeda, s.a.v.s. nisu prestajale, a on je poslat kao milost svjetovima. Klevete vrijeđaju muslimane, a veličinu Poslaniku niko ne može umanjiti. Njega je Allah odabrao i On blagosilja svoga miljenika, a to čine i ostala stvorenja koja su nadahnuta Allahovim fitretom i Njegovim hidajetom. Poslanik je Najhvaljeniji od svih koji hvale Boga. “Nedostižna ličnost tog veličanstvenog čovjeka nadvisuje sve velike ljude svih epoha. Oni koji su se pojavljivali u svjetskoj povijesti i bili čuveni kao predstavnici svojih naroda, djelovali su u usporedbi s poslanikom Muhammedom kao patuljasti likovi. Niti jedan od tih velikih ljudi nije posjedovao tako svestran genij da bi mogao istodobno utjecati na život čovjeka s dva aspekta. Jedni su bili borci za nove teorije i ideje, ali im je istodobno nedostajala praktična snaga djelovanja. Drugi su bili ljudi od akcije, ali im je nedostajalo potrebno znanje. Jedni su bili poznati samo kao državnici, drugi su bili majstori strategije i vođenja rata. Neki su bili toliko skoncentrirani na socijalni aspekt, da su zbog toga previdjeli druga stanovišta. Drugi su uložili svu svoju energiju u područje etike i duha, pri čemu se uopće nisu obazirali na privredu i politiku. Opet drugi su se posvetili politici i privredi, ali su pri tome zapustili moralne i duhovne aspekte života. Kratko i jasno rečeno, uvijek susrećemo ličnosti koje su nadležne samo na jednom životnom području.
Primjer poslanika Muhammeda jedinstven je, jer u njemu su sakupljene sve zamislive prednosti i kvalitete... On je veliki državnik, a istodobno i vojnički genij. On daje zakone i uči moralu. On je svijetli uzor na duhovnom području, kao i religiozni vodič. Njegova mogućnost sagledavanju ulazi u svako područje života i ne postoji ništa što je on uzeo u ruke, a da je loše završilo. Njegove upute i propisi protežu se na jedno beskrajno široko područje - od upravljanja međunarodnim odnosima, pa sve do dnevnih životnih potreba, kao što su jelo, piće i tjelesna čistoća. Na temelju svojih, od Boga nadahnutih teorija, on je utemeljio jednu sasvim novu civilizaciju i kulturu, te unosi takvu ujednačenost i uravnoteženost u suprotne aspekte života da su izbrisani svi nedostaci i slabe tačke. Da li postoji još koji primjer tako savršene i s raznim područjima života upoznate ličnosti?... On nije jedan od onih, koji su se tokom povijesti izgubili u zaboravu, i on nije cijenjen i hvaljen samo zbog toga jer je bio u svoje vrijeme dobar vođa. On je jedinstveni i neusporedivi vođa čovječanstva koji ide ukorak s vremenom i koji je, u svakom stoljeću i u svakoj zemlji, u toj mjeri moderan, kao što je bio i za vrijeme trajanja vlastitog života. Ustvari su njegova učenja tako moderna, kao da su tek netom rođena.” (Nerkez Smailagić, Uvod u Kur‘an, Zagreb 1975., str. 56-57).
Naši salavati i selami na Poslanika trebaju biti praćeni iskrenom pokornošću Uzvišenom Allahu onako kako nam je to pokazao najbolji uzor u svemu što vodi ljubavi prema Allahu, najodabraniji, najveći i najsavršeniji rob Allahov: Ahmed, Muhammed, Mustafa, sallallahu alejhi ve selem.
Onima koji su vrijeđali Poslanika i koji ga i danas kleveću daje odgovor Allah, dž.š. u Najodabranijoj i najsavršenijoj Knjizi Kur‘anu časnom: “Otrpi ono što oni govore i izbjegavaj ih na prikladan način. A Mene ostavi onima koji te u laž ugone, koji raskošno žive i daj im malo vremena.” (El-Muzzemmil, 10-11).

Abdulgafar Jukić

(www.preporod.com, Thursday, 19 April 2007)