A+ A A-

Pretraga pitanja

Da li se prilikom uzimanja abdesta potire vrat?

Pitanje:

Prilikom uzimanja abdesta da li se potire vrat? Zbog pojave različitih mezhebskih mišljenja na internetu dolazi se u situaciju da su ljudi, koji su se pokajali i vratili Bogu zbunjeni, jer nisu učili u svojoj mladosti u mektebu, nego sada uče preko inetrneta. Lično, jučer sam vidjela na internetu izjavu o tome da je potiranje vrata prilikom abdesta zabranjeno, novotarija, i da su svi hadisi koji govore o tome apokrifni. Molim Vaše mišljenje?

Odgovor:

Potiranje vrata prilikom abdesta je sunnet u našem mezhebu, a neki smatraju da je mustehab - poželjna praksa (v. Meraki el-felah, str. 30), na temelju hadisa u kojem se navodi da je Poslanik, a.s., abdesteći se potrao cijelu glavu od početka pa prema zatiljku obuhvatajući potiranjem do kraja vrata. Hadis su zabilježili El-Buhari i Muslim u više poglavlja o abdestu. Prema tome, propis o potiranju vrata ima svoju osnovu, mada drugi mezhebi smatraju da su hadisi koji eksplicite govore o potiranju vrata nevjerodostojni ili apokrifni. Međutim, poznati muhaddis El-'Iraki kaže da se potiranje vrata u abdestu spominje u hadisu kojeg su zabilježili El-Bezzar i Et-Taberani u El-M'udžemu el-kebiru senedom koji je ocijenio zadovoljavajućim (lā b'ese bihi). Muhaddisi su općenito podijeljeni u vezi ocjene vjerodostojnosti ovog hadisa. Da zaključimo, propis o potiranju vrata je u našem mezhebu uvršten u abdestne sunnete ili mustehabe. Budući da ima osnovu u tradiciji, neispravno je ovaj propis označiti novotarijom.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH