A+ A A-

Zaštita imovinskih prava progranih i raseljenih lica

28 12 2018 04 imovina prognani

U organizaciji Kongresa Bošnjaka dana 27.12.2018. godine organiziran je simpozij pod nazivom „Zaštita imovinskih prava progranih i raseljenih lica“. Simpozij je održan u Sarajevu u Velikoj sali Općine Stari Grad. Na simpoziju su uzeli učešće prof. dr. Edin Mutapčić, pravnik i historičar, Mustafa Begić, dipl. pravnik i ing. geodezije, mr. Ramiz Salkić, Potpredsjednik RS-a, dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije i doc. dr. Izet Bijedić.

Uvodničari su govorili o trenutnom stanju imovine Bošnjaka uopćeno, sa posebnim akcentom na RS. Također su napravili komparativnu historijsku analizu stanja bošnjačke imovine kroz historiju naročito sa aspekta otuđenja.

Dr. Senaid Zajimović je govorio na temu „Položaj vakufske imovine i imovine Bošnjaka u okviru zakonskih propisa RS-a“. Dr. Zajimović se u svom izlaganju posebno osvrnuo na Zakon o premjeru i katastru RS-a, Zakon o porezu na nepokretnost RS-a i Zakon o grebljima i pogrebnoj djelatnosti RS-a. U svom izlaganju ukazao je na moguće štetne posljedice koje mogu nastati po bošnjačku imovinu ukoliko se Bošnjaci ne uključe u postupke koji se odnose na njihovu imovinu, te ukoliko na vrijeme ne poduzmu određene randje koje su obavezne po navedenim zakonskim propisima.

Na kraju Simpozija donešeni su i konkretni zaključci.