A+ A A-

Vijesti

Strogost prema sebi

Svakog neprijatelja prije ćeš preobratiti u prijatelja nego li strast vlastitu. Neprijatelja kojem  činiš dobro, možda vlastitom dobrotom...

Opširnije