A+ A A-

Kako klanjati dženazu-namaz u vrijeme pandemije

Pitanje:

Selam!

Da li se klanja dženaza umrlom u ovom momentu krize kada se ne klanjaju vaktovi u džamijama?

Odgovor:

Obavljanje dženaze-namaza je kolektivna obaveza muslimana (fardu kifaje) i oni će je obaviti pridržavajući se uputstava nadležnih državnih organa koji se odnose na javna okupljanja, tako da će je obavi samo jedan imam i članovi porodice.