A+ A A-

Traženje pomoći od mrtvih ljudi

  • Published in
  • Kategorija: Zabrane/grijesi/pokajanje
  • Štampa , E-mail

Pitanje:

Esselamu alejkum!
Da li je dozvoljeno izgovarati riječi meded ja Rifai, Gejlani, Bedevi i ostalih osnivača tarikata?
Pošto se ovom riječu traži pomoć od ovih osoba, da li je to širk, jer se traži pomoć od mrtvih ljudi?

 

Odgovor:

Esselamu alejkum!
Nije dozvoljeno tražiti pomoć od mrtvih osoba, bez obzira o kojoj osobi je riječ. Allah kaže u suri El-Fatiha: "Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo." Tražiti pomoć od mrtvih ljudi suprotno je ovom ajetu. Kada je riječ o živim ljudima, od njih je dozvoljeno tražiti pomoć u dunjalučkim stvarima u mjeri u kojoj je to potrebno i u onom u čemu mogu pomoći.