Reisul-ulemu posjetio Muharem Serbezovski

09 05 2022 02 reis serbezovski

Reisul-ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazovića danas je u njegovom kabinetu posjetio Muharem Serbezovski, prevodilac Kur'ana na romski jezik (prijevod objavljen u Sarajevu 2005.).

Ovom prilikom prof. Serbezovski je reisul-ulemi poklonio primjerak svog prijevoda Kur'ana, te ga informirao o duhovnom stanju romske populacije na našim prostorima, ukazavši na problem nepostojanja standardnog romskog jezika.

- Ja sam Kur'an preveo na arlijski dijalekat. Govornici tim dijalektom su uglavnom muslimani, no prestižniji dijalekti su džumbarski i čergeški. Od populacije koja govori tim dijalektima 30 posto njih su muslimani - rekao je Serbezovski.

Napomenuo je da oni nemaju prijevoda Kur'ana na svom dijalektu.

- Sada sam Kur'an preveo i na njihov dijalekat - kazao je Serbezovski.

On se kod reisul-uleme založio i za objavljivanje Kur'ana na spomenutim dijalektima, te ukazao na potrebu većeg angažmana na educiranju i promicanju islamskih vrijednosti među romskom populacijom u našoj zemlji.

(Preporod.info)