A+ A A-

FETVA REISU-L-ULEME O DŽENAZI-NAMAZ U ODSUTNOSTI ZA ŠEHIDE U JASENOVCU

     Na temelju jasno utvrđenih podataka o velikom broju (oko 1500 muslimana Bošnjaka) koji su nevino stradali u koncentracionom logoru u Jasenovcu za vrijeme Drugog svjetskog rata, te na zahtjev rodbine stradalih i pismenog prijedloga Nihada Halilbegovića, a u duhu šerijatskog učenja kojeg baštini hanefijski mezheb, objavljujem fetvu u domovini i dijaspori i to kako slijedi:

     1)     Svi muslimani koji su stradali u Jasenovačkom logoru za vrijeme Drugog svjetskog rata smatraju se šehidima  -  mučenicima  koji zaslužuju naše poštovanje i Božju milost Dženneta, ali Bog najbolje zna.

     2)     Rodbina   stradalih  u   Jasenovačkom   logoru   za   vrijeme   Drugog svjetskog rata ima pravo na sjećanje i traženje podataka o stradanju svojih najmilijih.

     3)     Stradali  muslimani  u Jasenovačkom  logoru  za  vrijeme  Drugog svjetskog rata imaju pravo na dženazu-namaz u odsutnosti (salatu-l-dženazetu-l-gaibi),   a   mi   imamo   obavezu   da   to   njihovo   pravo ispoštujemo. Prema tome, ovim donosim fetvu za sve džamije u domovini i dijaspori da se u petak (3. rebiu-1-ahira, 1428), odnosno 20. aprila, 2007. god. poslije džume-namaza klanja dženaza-namaz u odsutnosti (salatu-l-dženazetu-l-gaibi) u svim džamijama u domovini i dijaspori.

     Učimo dovu Allahu Uzvišenom da porodicama stradalih u Jasenovačkom logoru za vrijeme Drugog svjetskog rata podari sabur, šehidima lijepi Džennet, a cijelom svijetu mir i nadu da se više nikad i nikome ne ponovi Jasenovac.

     Bože Svemogući, osnaži nam volju za mir i toleranciju! Amin!

     Bože Sveznajući, pouči nas međusobnoj ljubavi! Amin!

     Bože Milostivi, oprosti nam grijehe! Amin!

U Sarajevu,

22. rebiu-l-evvel, 1428.

10. aprila, 2007.

Dr. Mustafa Cerić           

Reisu-l-ulema           

Originalan dokument sa potpisom i memorandumom za download Fetve ( Desni klik > Save Target As)   Ovdje.