A+ A A-

Reisu-l-ulema primio šejha Sulejmana Al- Zebibija

Sarajevo, 9. februar 2009.(MINA) - Kao gost Udruženja ilmijje Islamske zajednice u BiH proteklih dana u BiH je boravio šejh Sulejman Suhejl Al-Zebibi, profesor islamskih znanosti iz Damaska. U organizaciji Udruženja prof. Zebibi je održao predavanja u Sarajevu, Mostaru, Stocu, Konjicu, Tuzli, Gračanici,Zenici, Cazinu, Bihaću i Sanskom Mostu.

Ovaj alim je svoje obrazovanje sticao je na Institutu Feth i Univerzitetu Azhar, a postdiplomske studij je završio u Egiptu i Sudanu. Predaje: tefsir, fikh i arapski jezik.


Potpredsjednik je Asocijacije za islamsku civilizaciju koja spada u prve asocijacije koje su utemeljene u Damasku.

Na kraju svoga boravka u BiH šejh Al-Zebibi je danas imao susret sa reisu-l-ulemom dr. Mustafom Cerićem. Susretu šejha Al-Zebibija s reisu-l-ulemom prisustvovao je i Muharem Hasanbegović predsjednik Udruženja ilmijje IZ u BiH i Šef Kabineta reisu-l-uleme.

Reisu-l-ulema poklanja Mushaf Fadil-paše Šerifovića gostu iz Srije

Nakon ovog susreta šejh Al-Zebibi je za MINU izjavio:
-Zahvaljujem Allahu Uzvišenom što mi je ukazao priliku da se odazovem pozivu Udruženja ilmije pri IZ u BiH. Tokom posjete obišao sam jedan broj većih gradova, posjetio islamske fakultete i medrese te se susreo s muftijama, profesorima i učenicima. Mnogo dobrih stvari sam vidio. Raduje me da postoji komunikacija među nama. Mi Arapi ne činimo dovoljno u ovom pogledu. Nadam se da će suradnja među nama biti intenzivirana. Ja sam veliku korist izvukao iz ove posjete s obzirom da sam upoznao stvarne potrebe bosanskih studenata. Nastojaćemo da njihovo obrazovanje i odgoj budu u skladu sa potrebama u ovoj zemlji. Zahvaljujem što mi je pružena prilika da se susretnem s veliki brojem imama, hatiba, muftija, profesora, direktora medresa itd. Svi su mi zaželjeli dobrodošlicu i pozvali me u novu posjetu. Ja nosim najljepše impresije koje ću prenijeti našim muftijama, šejhovima i imamima u Siriji. Molim Allaha da ove naučne veze budu uzajamne i da budu uvod za intenzivnije kulturne, pa i diplomatske veze. Još jednom zahvaljujem na posjeti i nadam se da će te nam doći u uzvratnu posjetu.