Logo

REISU-L-ULEMA U DELEGACIJI VJERSKIH AUTORITETA KOD JAPANSKOG PREMIJERA

  • Published in
  • Kategorija: (Arhiva) MINA vijesti
  • Štampa
     Tokijo, 04. 07. 2008. (MINA) -  Jučer (srijeda 03. 07. 2008.)  je u Sapporu, Japan, usvojen dokument u vidu apela oko 300 vjerskih autoriteta svijeta iz više od 20 zemalja uoči dvodnevnog održavanja Hokaido Samita Grupe Osam (G8), na japanskom ostrvu Tojako od 7. do 9. jula 2008. god.

     Dokument je danas (petak 04. 07. 2008) premijeru Japana Jasuo Fukudi predala delegacija u sastavu: reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić, nigerijski nadbiskup Onaijekano, palestinski kadija Temim, te strasburški rabin Rene Gutman, a predvodio  je poglavar budističke zajednice u Japanu Ničiko Nivano (Nichiko Niwano) i predsjednik Konferencije religija za mir Japan.

prijem-kod-premijera1

Apel oko 300 vjerskih autoriteta svijeta političkim liderima

     Nakon što su priznali vlastite propuste za stanje u svijetu, te obećali da će svesrdno raditi na promociji mira i suradnje u svijetu, vjerski lideri u svom apelu podsjećaju najuticajnije političare svijeta da je krajnje vrijeme da se:

     1) zaustavi uništavanje prirodne okoline, te da se spriječe daljne klimatske promjene na štetu života na Zemlji;

     2) apelirali su na G8 da rade na dosljednoj provedbi ciljeva milenijumskog razvoja (MDG);

     3) da pitanje nukleranog razoružanja ne bude selektivno, već totalno za svakoga i na svakom mjestu;

     4) i najzad, vjerski lideri traže da se problemu terorizma i nasilnih konflikata pristupi odgovorno i odlučno kako bi se svijet oslobodio straha i nesigurnosti.     

Zahtjev liderima G8 u vezi klimatskih promjena i nedostatka hrane

     U vezi sa problemom uništavanja prirodne okoline i klimatskih promjena, vjerski lideri svijeta su posebno naglasili i zatražili od G8:

     - da umjesto ogromne potrošnje na vojno naoružavanje usmjere novac za  Zemaljski fond (Earth Fund) za zaštitu prirodne okoline;

     - da ustanove obavezujući okvir kao rezultat Kjoto protokola prema kojem bi se ograničio globalni prosjek rasta temperature, radi zaustavljanja katastrofalnih klimanskih promjena.

     U vezi ciljeva milenijumskog razvoja (MDG), vjerski lideri posebno zahtijevaju od G8:

     - da se što prije pokrene globalna akcija za rješavanje krize nedostaka hrane i ishrane u nekim dijelovima svijeta, ukljućujući i hitno potrebnu dostavu hrane ugroženim područjima;

     - da se odmah i bezuslovno osigura potrebna pomoć siromašnim i ugroženim dijelovima svijeta, jer je nedopustivo da neki žive u pretjeranom izobilju, dok drugi umiru od gladi. 

Zahtjevi vezani za nuklearno razoružanje

     Oko nukleranog razoružanja, vjerski lideri zahtjevaju od G8:

     -  da ozbiljno i bez oklijevanja primjene odluku o nukleranoj redukciji i ne širenju nuklearnog naoružanja, s ciljem da dođe do totalnog nuklearnog razoružavanja. Pet zemalja koje su priznale da posjeduju nuklearno naoružanje moraju raditi na uklanjanju postojećeg nuklearnog naoružanja što je moguće prije, shodno dogovoru o Ne-širenju nukleranog naoružanja (MNT);

     -  da nastavi raditi na implementaciji rezolucije 1540 UN Vijeća sigurnosti i drugih globalnih inicijativa o kontroli transfera nuklearnog materijala, te da zaustave daljne širenje nukleranog naoružavanja. 

Zahtjevi u vezi terorizma    

Što se tiče terorizma i nasilnih konflikata, vjerski lideri su pozvali G8:

     -  da se suprostavi viktimizaciji grupa i pojedinaca na temelju njihove kulture i vjere;

     -  da radi na uklanjaju okupacije i uspostavi sveobuhvatnog mira u svim zemljama i teritorijama koje su pod okupacijom;

     -  da podrži i osnaži međunarodno pravo, u nastojanju da se suprostavi terorizmu, genocidu, te da pomaže međunarodni mir i sigurnost;

     -  da prihvati i podrži važnost multireligijskog partnerstva koje pomaže da se pravilno odgovori izazovima nasilja u svijetu;

     -  da promiče kulturu mira na način podrške nenaslinom rješavanju sukoba u svijetu.   

     Dokumenat vjerskih autoriteta svijeta iz Sapora je posebno podsjetio na važnost zajedničke sigurnosti, koja se temelji na ljudskoj sigurnosti, sa središtem na miroljubive međusobne odnose među ljudima i njihovog odnosa prema prirodnoj okolini.

prijem-kod-premijera2

     Zajednička sigurnost pretpostavlja sveobuhvatni koncept međuovisnosti i dostojanstva ljudskog života. To se temelji na međusobnoj ovisnosti i najvažnijoj činjenici, a to je da ljudi žive u jednom svijetu. A to znači da je dobrobit jednoga vezana za dobrobit drugoga. Iz toga slijedi da sigurnost jednog aktera u međunarodnim odnosima ne smije biti presudna u odnosu na druge i na štetu drugoga.  Međunarodni akteri koji su odgovorni za donošenje globalnih odluka moraju djelovati transparentno i biti otvoreni za sudjelovanje svih faktora, uključujući religijske zajednice koje predstavljaju većinu civilinog društva.

     Mi posebno tražimo od G8 da prepozna, osposobi i praktično pomogne djelovanje multireligijskih organizacija, koje poduzimaju potrebne mjere u pravcu promocije zajedničkog dobra za čovječanstvo - kaže se u Apelu sa Samita vjerskih autoriteta svijeta, koji je jučer objavljen u Saporou, Japan, uoči Hakaido Samita G8, koji će se održati od 7. do 9. jula, 2008. god. na ostrvu Tojako, Japan.

     Nakon što je saslušao sažetak Apela vjerskih autoriteta, kojeg je prezentirao poglavar budističke zajednice Ničito Nivano, japanski premijer Jasuo Fukada se kratko obratio delegaciji Samita vjerskih autoriteta svijeta za mir i obećao im da će njihova poruka biti na stolu G8 u Tojoku. On je izrazio podršku naporima vjerskih autoriteta u svijetu da pozitivno sudjeluju u rješavanju važnih pitanja s kojima se danas svijet suočava, posebno u oblasti međuljudskog povjerenja i suradnje, od čega ovisi mir i sigurnost u svijetu.

     Posebnost Samita G8 u Japanu je i po tome što će u Tojaku prisustvovati najveći broj posmatrača do sada, kako država i vlada tako i nevladinih organizacija. Očito, i najmoćniji državnici svijeta su shvatili da im treba Božija i ljudska pomoć. Jer,  živimo u svijetu u kojem ili ćemo biti svi sigurni i zadovoljni, ili niko neće biti ni siguran ni zadovoljan.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.