Logo

Da li se smije razgovarati između sunneta i farza prilikom klanjanja u džamiji?

Pitanje:

Da li je dozvoljeno, ukoliko postoji stvarna potreba da nešto kažemo, nekome se obratimo između recimo sunneta i farza? Znači kad smo predali selam za sunet, a još nismo proučili ikamet.

Odgovor:

Više autora hadiskih zbirki bilježi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Ključ namaza je čišćenje, njegova zabrana je tekbir a njegovo oslobađanje je selam.“

Značenje ovih riječi je sljedeće: da bi se pristupilo obavljanju namaza potrebno je prethodno se očistiti tj. uzeti abdest, a po potrebi se okupati ili tejemum uzeti. Izgovaranjem početnog tekbira (Allahu ekber) klanjaču postaju zabranjene radnje i postupci koji su inače dozvoljeni, kao što su: hrana, piće, govor, okretanje, hodanje, sjedenje i sl., a predajom selama te radnje i postupicu postaju dozvoljeni.

Prema tome, kada se preda selam nakon obavljenog bilo kojeg dijela namaza (sunnet, farz ili sun-sunnet) nema smetnje da se, ukoliko postoji potreba, progovori ili pomjeri, prije nego se nastavi sa preostalim dijelom namaza.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.