A+ A A-

Aktivnosti Reisu-l-uleme

Naučni skup Vakufi u BiH

  • Published in

Sarajevo, 22. juni 2011. (MINA)  - U okviru manifestacije „Dani vakufa u BiH" koja se u organizaciji Vakufske direkcije održava od 17. do 28. juna, danas je u Bošnjačkom institutu u Sarajevu održan  naučni skup  „Vakufi u BiH".

dani-vakufa-simpozij-bosnj-insititut-juni-2011-1 

Cilj organiziranja ovog naučnog skupa o vakufima u BiH je   reafirmisanje društvene svijesti o značaju i ulozi vakufa kroz vrijeme, poticanje njihove zaštite, promocije, ali i restitucije.

dani-vakufa-simpozij-bosnj-insititut-juni-2011-2

O tome su referate imali: prof. Mehmedalija Hadžić (Vakufi i vakufname - definicija i implementacija), prof. dr. Behija Zlatar (Značaj izvora za izučavanje historije institucije vakufa), Muhamed Salkić (Islamska zajednica i vakufi), mr. Muharem Omerdić (Izučavanje vakufskog prava u odgojno-obrazovnim zavodima IZ u BiH), doc. dr. Nusret Isanović (Vakufi i islamski etos), prof. dr. Enes Ljevaković (Institucija vakufa u savremenim fetvama), prof. dr. Fahira Fejzić Čengić (Vakufi u medijima), prof. dr. Enes Durmišević (Vakufi u različitim političkim sistemima - odnos vlasti prema vakufima posebno nakon agresije na BiH), prof. dr. Hakija Đozić (Ekonomski značaj vakufa u BiH), prof. dr. Fikret Karčić (Mogućnosti uspostavljanja vakufa u Evropskoj uniji) i mr. Senaid Zajimović (15 godina rada Vakufske direkcije - stanje i perspektive sa posebnim osvrtom, na probleme s kojim se susreće Direkcija).

Zamjenik reisu-l-uleme primio dr. Halida Mezkura

  • Published in

Sarajevo, 21. juni 2011. (MINA) - Danas je zamjenik reisu-l-uleme h. hafiz Ismet ef. Spahić primio dr.  Halida Mezkura Abdullaha el-Mezkura, člana Komiteta za fetve "Bejtu-l-zekata" u Kuvajtu.

zamjenik-reisa-dr-halid-merzuk-juni-2011

Razgovarano je o iskustvima u praktičnom ostvarivanju ove islamske obaveze. Zamjenik reisu-l-uleme je gosta iz Kuvajta upoznao o aktivnostima u Islamskoj zajednici u BiH i izrazio zahvalnost za dobru saradnju  srodnih institucija u Kauvajtu s Islamskom zajednicom u BiH.

Dr. Halid Mezkur Abdullah el-Mezkur će danas gostovati na tribini GO Udruženja ilmijje  „Ummet danas", a govorit će o „Srednjem putu u razumijevanju i primjeni šerijata".

Dr. Halid Mezkur Abdullah El-Mezkur je inače profesor komparativnog fikha, filozofije šerijata i islamskih znanosti na Univerzitetu u Kuvajtu, predsjednik Visokog vijeća Kuvajta za primjenu šerijata, član Komiteta za fetve „Bejtu-Zekata" u Kuvajtu, član Skupštine Islamske organizacije za medicinske znanosti i predsjednik projekta Vakufa samilosti i humanitarnog rada.