A+ A A-

Konkurs Fonda "Bošnjaci" za najbolji literarni rad

  • Published in

Na osnovu Plana rada i Odluke Upravnog odbora, Fond ''Bošnjaci'' raspisuje natječaj za najbolji literarni rad o temi: ''Svaki narod ima svoju obećanu zemlju''.

Uvjeti natječaja:

- Na natječaju mogu sudjelovati učenici srednjih škola i studenti iz Bosne i Hercegovine i dijaspore.

- Na natječaju mogu ravnopravno učestvovati autori svih literarnih izraza: poezije, proze i dr.

- ostavljeni radovi mogu sadržavati najviše 7 kartica (1 kartica = 1.800 karaktera).

Rok za dostavu radova je 22. oktobar 2018. godine do 15:00 sati.

Radove dostaviti na e-mail Fonda: fondb@fondbosnjaci.co.ba sa naznakom:

Za natječaj: ''Svaki narod ima svoju obećanu zemlju''.

Zaprimljeni radovi će biti šifrovani i kao takvi dostavljeni Komisiji za pregled i odabir najboljih radova.

Rezultati natječaja će biti objavljeni početkom novembra 2018. godine na internet stranici Fonda ''Bošnjaci'' www.fondbosnjaci.co.ba.

Visina nagrada:

- Prva nagrada: 400,00 KM

- Druga nagrada: 300,00 KM

- Treća nagrada: 200,00 KM

Nagrade i priznanja će biti uručeni na svečanosti u organizaciji Fonda ''Bošnjaci''.

Nagrađeni radovi će biti objavljeni na internet stranici Fonda ''Bošnjaci''.

NAPOMENA:

  1. Dostavljeni radovi ne podliježu vraćaju, a Fond ''Bošnjaci'' zadržava pravo njihovog djelimičnog ili potpunog korištenja uz obavezu navođenja imena autora.
  2. Uz dostavu radova navesti:

- Naziv škole/fakulteta, razred/godina studija

- Kontakt telefon i adresu stanovanja