A+ A A-

Termini svečanih maturalnih akademija medresa i islamskih gimnazija

  • Published in

Red. Br.

Naziv medrese

Vrijeme

Mjesto

1.

Gazi Husrev-begova medresa

Subota, 5. maj 2018,

poslije podne namaza

Begova džamija, Sarajevo

2.

Behram-begova medresa

Subota, 14. april  2018,            14,00 sati

Bosanski kulturni centar, Tuzla

3.

Karađoz-begova medresa

Subota, 5. maj 2018,

14,00 sati

Sportska dvorana u Sjevernom logoru, Mostar

4.

Elči Ibrahim-pašina medresa

Subota, 14. april 2018, 13,30 sati

Atrij Medrese, Travnik

5.

Medresa „Osman-ef. Redžović“

Subota, 5. maj 2018,

11,00 sati

Amfiteatar Medrese,       

 Veliko Čajno/Visoko

6.

Medresa “Džemaludin-ef. Čaušević”

Subota 14. april 2018, 13,00 sati

Sportska dvorana Medrese,    Cazin

7.

Medresa “Gazi Isa-beg”

30.  april 2018,                   17,00 sati

Dom kulture u Novom Pazaru

8.

Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića

Subota, 12. maj 2018, 17,00 sati

Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski, Zagreb

9.

Prva bošnjačka gimnazija

Srijeda, 20. juni 2018, 21,00 sat

Dom mladih, Skenderija