A+ A A-

Poziv za prijave na 5. takmičenje "Sira - životopis Muhammeda, a.s."

  • Published in

Broj: 03-08-2-1100-3/17.

Datum: 1. redžeb 1439. h.g.

             19. mart 2018. god.

 

Web-portal Islamske zajednice

RTV Bir

IIN Preporod

 

Predmet: Obavijest o organizovanju 5. nagradnog takmičenja iz Sire  

 

Peto nagradno takmičenje za učenike srednjih škola:

“Sira – životopis Muhammeda, a.s.”

 

Uvod

Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organizuje Peto nagradno takmičenje za učenike srednjih škola pod nazivom: „Sira – životopis Muhammeda, a.s.“

Takmičenje je dobrovoljno i u njemu mogu učestvovati učenici srednjih škola koji se prijave za takmičenje.  

Učešće na takmičenju učenici prijavljuju profesoru vjeronauke u svojim školama.  

Takmičenje će se realizovati na osnovu djela „Muhammed, a.s., u očima naše uleme – Knjiga 1

u izdanju Izdavačkog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini - El-Kalem. Priređivači djela su: mr. Husejin-ef. Smajić i dr. Nezir Halilović. Predmet takmičenja će biti dva poglavlja iz tog djela i to:

  • Životopis Muhammeda, a.s., iz pera naše uleme
  • Opisi Muhammeda, a.s., iz pera naše uleme      

Učenici će u slobodno vrijeme čitati navedeno djelo i pripremati se za testiranje.  

Za najuspješnije takmičare predviđene su sljedeće nagrade:

1. Pet stipendija po 1000 KM

2. Ekskurzija u Istanbul za 35 najuspješnijih učenika koja će se realizovati u periodu od 2. 7. do 8. 7. 2018. godine. U pratnji nagrađenih učenika će biti po jedan profesor vjeronauke iz svakog muftijstva iz reda profesora koji su prijavili učenike na takmičenje.

Takmičenje će se realizovati testiranjem koje će biti obavljeno u srijedu 27. 6. 2018. godine s početkom u 10,00 na lokacijama koje će biti naknadno određene.

Svečano potpisivanje ugovora za stipendije i dodjela diploma dobitnicima nagradnog putovanja, planirano je za ponedjeljak, 2. 7. 2018. godine u prostorijama Gazi Husrev-begove biblioteke s početkom u 10,00. 

Organizator zadržava pravo izmjene postavljenih rokova i ostalih odredbi u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Pravila takmičenja

1. Organizator takmičenja je Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ul. Zelenih beretki br. 17, 71000 Sarajevo.  

2. Naziv takmičenja je: „Sira – životopis Muhammeda, a.s.“  

3. Djelo na osnovu kojeg će se realizovati takmičenje je: „Muhammed, a.s., u očima naše uleme–Knjiga 1

u izdanju Izdavačkog centra Rijaseta IZ El-Kalem (priređivači mr. Husejin-ef. Smajić i dr. Nezir Halilović), odnosno dva poglavlja tog djela:  

  • Životopis Muhammeda, a.s., iz pera naše uleme
  • Opisi Muhammeda, a.s., iz pera naše uleme      

4.Cilj nagradnog takmičenja je proširivanje znanja o životu i djelu posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda, a.s., te razvijanje navike čitanja i druženje s knjigom u slobodno vrijeme, a posebno u mjesecu ramazanu.

5. Pravo učešća imaju svi učenici srednjih škola u BiH.  

6. Prijavni period je od 26. 3. 2018. do 16. 4. 2018. godine.  

7. Punopravni učesnici takmičenja su samo oni učenici koji se prijave na takmičenje profesoru vjeronauke.

Učenici se na takmičenje mogu pripremati na dva načina:

  • Pretplatom na knjigu i iščitavanjem odabranih poglavlja nakon preuzimanja knjige
  • Praćenjem Facebook grupe: “Peto takmičenje iz Sire” u kome će postepeno biti objavljivani postovi iz odabranih poglavlja navedenog djela. Postovi će biti objavljivani od 16.4. do 22.6.

Sva pitanja u testu će biti iz odabranih poglavlja, odnosno postavljenih postova.

Pretplate na knjigu čiji sadržaj je predmet takmičenja se vrše u medžlisu Islamske zajednice. Cijena knjige u pretplati za prijavljene učenike je 8,00 KM.

Nakon prijave na takmičenje kod profesora vjeronauke, podaci se dostavljaju medžlisu Islamske zajednice. Medžlis, najkasnije do 16. 4. 2018. godine, zaključuje spisak prijavljenih kandidata i pretplatnika na knjigu, te obavještava El-Kalem o broju pretplata.

Spisak prijavljenih kandidata medžlis Islamske zajednice dostavlja muftijstvu, a muftijstvo zbirnu listu dostavlja Upravi.

Nakon objave poziva, prikupljanja prijava i preuzimanja knjiga, učenici se počinju pripremati za takmičenje.

8. Period pripreme je od 16. 4. 2018. godine do 26. 6. 2018. godine.  

9. Način pripremanja za takmičenje: Učenici samostalno čitaju odabrana poglavlja navedenog djela ili prate postove s Facebook grupe “Peto takmičenje iz Sire” i pripremaju se za takmičenje.

Profesor vjeronauke može pomoći svojim učenicima u pripremi za takmičenje organiziranjem dodatnih aktivnosti, tematskim druženjem, pripremom pitanja i kvizova i sl.  

10. Datum takmičenja: Takmičenje prijavljenih učenika realizovat će se u srijedu 27. 6. 2018. godine s početkom u 10,00 na svim lokacijama određenim za takmičenje. 

11. Način realizacije takmičenja: Takmičenje će se realizovati jedinstvenim NZOT-testovima znanja koji se rade pod šiframa.

Sva pitanja na testu bit će isključivo iz navedenog djela, odnosno iz naznačenih poglavlja.

Test sadržava i Uputstvo o načinu popunjavanja testa kao i Anketni upitnik o odabranom djelu i takmičenju.

Testiranje će biti realizovano istovremeno na svim lokacijama takmičenja koje će biti naknadno određene.

Mjesto i broj lokacija se određuje shodno broju prijavljenih kandidata.

Detaljnije informacije o lokacijama, načinu testiranja učenika, članovima komisije i objavi rezultata će biti naknadno dostavljene muftijstvima, medžlisima i profesorima vjeronauke. 

12. Stipendije će osvojiti pet učenika koji postignu najbolje rezultate na takmičenju, a nagradno putovanje će osvojiti učenici koji na svakoj od lokacija postignu najveći broj bodova.

Broj lokacija i broj nagradnih mjesta po svakoj od lokacija određuje se naknadno, proporcionalno broju kandidata.

Sa svake lokacije određene za takmičenje nagradno putovanje će osvojiti najmanje jedan učenik.

Učenik koji osvoji stipendiju može odustati od stipendije i odabrati ekskurziju.

U pratnji učenika s područja svakog muftijstva na nagradno putovanje će ići i po jedan profesor vjeronauke koje će odrediti muftijstvo iz škola čiji učenici su učestvovali u takmičenju.

13. Testove će pregledati centralna Komisija za pregled testova a eventualne žalbe Komisija za žalbe.

Komisije imenuje Uprava za obrazovanje i nauku.

14. Objava rezultata. Nakon pregleda testova obavit će se njihovo spajanje sa šiframa. Spisak će putem e-maila biti proslijeđen muftijstvima, koja će ih proslijediti medžlisima u kojima se realiziralo takmičenje, a medžlisi će spisak proslijediti profesorima vjeronauke, koji će ih proslijediti prijavljenim učenicima. Spisak dobitnika nagrada će biti objavljen i na Facebook grupi „Peto takmičenje iz Sire“.

U slučaju primjedbi na rezultate od strane učesnika ili profesora vjeronauke, primjedbe će u roku od 24 sata po dobijanju rezultata proslijediti e-mail Komisiji za žalbe na e-mail: vjeronauka@gmail.com s naznakom: „Zahtjev za provjeru rezultata za pod šifrom (i navesti ime učesnika)“. Komisija za žalbe će provjeriti te radove i utvrditi konačnu odluku.

Konačna lista najuspješnijih učesnika 5. nagradnog takmičenja iz Sire-poznavanja životopisa Muhammeda, a.s., bit će objavljena u petak 29. 6. 2018. godine na web-portalu www.islamskazajednica.ba.

15. Nagradni fond ovog takmičenja je:  

a) Pet stipendija po 1000 KM za učenike koji postignu najbolje rezultate. 

b) Edukativna ekskurzija u Istanbul za 35 najuspješnijih učenika po regijama u periodu od 2. 7. 2018. do 8. 7. 2017. godine.  

16. Svi učesnici takmičenja prihvataju Pravila takmičenja.  

17. Takmičenje može biti obustavljeno po odluci Organizatora u slučaju vanrednih okolnosti.  

18. U slučaju spora između Organizatora i sudionika takmičenja nadležan je Rijaset Islamske zajednice.  

19. Podaci i pravila takmičenja bit će objavljeni na web-portalu Islamske zajednice: http://www.islamskazajednica.ba/, te u ostalim medijima Islamske zajednice 20.3.2018. godine, a o istom je upućen dopis svim muftijstvima i ministarstvima obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

UPRAVA ZA OBRAZOVANJE I NAUKU