A+ A A-

Konkurs za dodjelu stipendija Fonda Bejtu-l-mal Islamske zajednice

  • Published in
  • Kategorija: BiH

Na  osnovu  člana 2. i člana 5.  Pravilnika  o  dodjeli  stipendija  učenicima/studentima  Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini  -  Ured za  društvenu  brigu  raspisuje

K O N K U R S

za  dodjelu 160 stipendija  u školskoj/akademskoj 2017/18.  godini iz  Fonda  Bejtu-l-mal

1. Za studente  - 100   stipendija

2. Za učenike srednjih škola   - 40 stipendija                       

3. Za učenike i studente sa posebnim potrebama – 20 stipendija

 

Pravo prijave na konkurs imaju:

I

1. svi  redovni  učenici i studenti u Bosni i Hercegovini

2. učenici i studenti koji ne ponavljaju godinu

3. učenici kojima prosjek ocjena u završnom razredu srednje škole iznosi  najmanje  4,50

4. studenti prvog ciklusa studija sa prosjekom ocjena 8,50 u prethodnoj godini

5. učenici i studenti  sa posebnim potrebama izuzimaju se iz navedenih kriterija

II

  Stipendije se dodjeljuju  za  školsku/akademsku  2017/18. godinu  počevši od  01. Septembra    2017.  do 01. oktobra  2018. godine u mjesečnom iznosu od po:

a) 100,00  KM  za  učenike srednjih škola (deset  mjesečnih rata)

b) 100,00  KM  za  studente  prvog ciklusa  studija  (dvanaest  mjesečnih rata)

c) 150,00  KM  za studente sa prosjekom  9.00 i više  (deset mjesečnih rata)

                                                  

III

1.    OPĆI  KRITERIJI:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine

- da je redovan  učenik  jedne od medresa koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH  ili  učenik  neke od ostalih srednjih škola u BiH;

- da je student na jednoj od visoko-školskih ustanova  koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili neke od javnih visoko-školskih ustanova na području BiH;

- da posjeduje potrebnu dokumentaciju kao dokaz o redovnom školovanju;

- da posjeduje dokumentaciju o prosjeku ocjena ;

- da posjeduje dokumentaciju o socioekonomskom statusu porodice;

- da je saglasan sa svim pravima i obavezama koji se definišu ugovorom o dodjeli stipendije;

- da učenici nisu stariji od 20 a studenti od 30 godina.

IV

Komisija za razmatranje  molbi i dodjelu stipendija će utvrditi broj stipendija a na prijedlog  rukovodioca Ureda za društvenu brigu prema slijedećem:

- Stipendije prema socijalnom statusu

- Stipendije prema uspjehu

- Stipendije za učenike i studente sa posebnim potrebama

2.   POTREBNA  DOKUMENTACIJA

a) Opća

1. Zahtjev za dodjelu stipendije  (preuzeti klikom ovdje ili u sjedištu Rijaseta, Sarajevo, Zelenih beretki  br. 17);

2. Uvjerenje o državljanstvu

3. Uvjerenje o redovnom upisu u školsku/akademsku  2017/18. godinu;

4. Kopiju svjedočanstva  i diplome završnog razreda srednje škole

5. Kopiju indexa (prve i druge stranice)

6. Kućna  lista (izdaje se i ovjerava u općini)

7. Pismena izjava podnosioca zahtjeva da nije i da neće biti stipendista  nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se daje I ovjerava u općini);

8. Pismena izjava  kandidata kojom se daje saglasnost  Uredu za društvenu brigu za objavu ličnih podataka prilikom objave rezultata Konkursa  na elektronskim I printanim medijima Islamske zajednice u BiH (izjava se daje I ovjerava u općini)  

b)  Dokumentacija koja se boduje

1. Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita;

2. Dokaz o posebnim priznanjima I uspjesima prilikom školovanja I pohađanja mektebske nastave;

3. Dokazi  o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima  za punoljetne članove porodičnog domaćinstva  po osnovu: radnog odnosa – platna lista, penzije – ček penzije, invaliditeta – ček invalidnine, nezaposlenosti – uvjerenje Zavoda za zapošljavanje

4. Dokazi za roditelje: šehidska porodica, bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o ratnom vojnom invaliditetu roditelja (ovjeren u općini)

5. Dokaz o ličnom invaliditetu (ovjeren u općini)

6. Dokaz o redovnom školovanju učenika/studenata u porodici (ovjeren u općini)

                    

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČENIKE I STUDENTE SA POSEBNIM POTREBAMA

1. Zahtjev za dodjelu stipendije

2. Potvrda o upisu školske 2017/18 godine

3. Uvjerenje o invaliditetu

4. Izjava da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica

                 

V

Krajnji  rok  za dostavu  zahtjeva  je  31. Oktobar  2017. godine

VI

Rezultati Konkursa će biti objavljeni početkom decembra 2017.godine na internet stranici  Islamske zajednice, radiju Bir i Islamskim informativnim novinama Preporod.

VII

         Nepotpuni zahtjevi I neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje

VIII

         Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično

         na adresu:

         Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

         Ured za društvenu brigu

         Zelenih beretki br. 17

         71000  Sarajevo

FaceBook