A+ A A-

Javni poziv za hutbu o temi „Mladi i džemat“

  • Published in
  • Kategorija: BiH

Datum: 07.03.2017. godine

09. džumade-l-uhra-l-ahir 1438. h. g.

 

Javni poziv za hutbu o temi „Mladi i džemat“

 

Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Odjel za hatabet, vaz i iršad, upućuje javni poziv za najsadržajniju hutbu o temi "Mladi i džemat".

Uvjeti javnog poziva

  • Pravo učešća na javnom pozivu imaju svi dekretirani imami, hatibi i muallimi koji obavljaju muallimsku dužnost.
  • Hutba treba da odražava autorov stav po pitanju angažovanja mladih ljudi u džematu i njihovom doprinosu i učestvovanju u džematskima aktivnostima.
  • Uz hutbu je potrebno priložiti potvrdu nadležnog glavnog imama o ispunjavanju uvjeta.
  • Prijavljeni radovi mogu sadržavati najviše 2,5 kartice, bez uvodnog teksta hutbe (1 kartica = 1.800 karaktera).

Krajnji rok za dostavu radova: 10. april 2017. godine do 15 sati.

Radove slati na adresu: Uprava za vjerske poslove, ul. Zelenih beretki br. 17, 71000 Sarajevo ili putem e-maila: uprava.vp@rijaset.ba sa naznakom: Za javni poziv: Hutba o temi ''Mladi i džemat''. Autorske radove potpisivati sa šifrom, a u posebnoj koverti poslati šifru, ime i prezime i kontak telefon autora hutbe.

Nakon što Komisija Uprave za vjerske poslove izvrši odabir najboljih radova, rezultati javnog poziva će biti objavljeni do 25. aprila 2017. godine na web-sajtu Islamske zajednice (www.islamskazajednica.ba).

  • Uprava za vjerske poslove će nagraditi prve tri hutbe, a najbolje ocijenjenu će publicirati u formi centralne hutbe na cijelom području Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Nagrade i priznanja će biti uručeni na predramazanskom susretu reisu-l-uleme sa mladima koji će organizirati Uprava za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice u BiH u mjesecu aprilu 2017. godine.

Direktor Uprave       .

mr. Nusret ef. Abdibegović

FaceBook