A+ A A-

Konkurs za radno mjesto u Gazi Husrev-begovoj biblioteci

  • Published in
  • Kategorija: Sarajevo

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Gazi Husrev-begova biblioteka
Upravni odbor

Na osnovu člana 23. Pravila Gazi Husrev-begove biblioteke i odluke Upravnog odbora br. UO 17-03-2-444/2017. od 15. juna 2017. godine, objavljuje se:

KONKURS
za popunu radnog mjesta u Gazi Husrev-begovoj biblioteci na određeno vrijeme

1.   Referenta za informacijskokomunikacijsku tehnologiju - IKT, izvršilac - jedan  (1)

Prijem se vrši na period od jedne godine

Kandidati za navedeno radno mjesto pored opštih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa treba da ispunjavaju i posebne uvjete:
-     srednja stručna sprema,
-     radno iskustvo od jedne godine u informatičkoj oblasti,
-     poželjno poznavanje programiranja, održavanja web stranice i rada u Documentumu.

Kandidati su dužni uz prijavu na konkurs dostaviti:
-     ovjerenu kopiju diplome o stručnoj spremi,
-     dokaz o radnom iskustvu,
-     uvjerenje koje dokazuje poznavanje traženih vještina,
-     kraću biografiju sa adresom stanovanja i kontakt telefon.

Ljekarsko uvjerenje tražiće se naknadno od kandidata koji budu primljeni u radni odnos.
Konkursna komisija zadržava pravo obavljanja intervjua sa kandidatima.

Prijave se dostavljaju lično ili preporučenom poštom na adresu:
Gazi Husrev-begova biblioteka
ul. Gazi Husrevbegova 46.
71 000 Sarajevo
Sa naznakom ''Prijava na konkurs''

Konkurs ostaje otvoren osam (15) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

FaceBook