A+ A A-

Prijava nezaposlenih diplomanata

  • Published in

Pozivaju se diplomanti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici ili Bihaću (odsjek za islamsku vjeronauku) i diplomanti islamskih fakulteta u inostranstvu s nostrificiranom diplomom na Fakultetu Islamskih nauka koji nisu zasnovali radni odnos da se prijave u jedinstvenu bazu podataka. Cilj prikupljanja podataka je evidentiranje nezaposlenih diplomanata fakulteta na nivou Islamske zajednice u BiH. Obrazac prijave preuzeti ovdje.