A+ A A-

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu organizuje edukacijski program „Diploma u islamskim naukama 2019.“

fakultet islamskih nauka sarajevo 2

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu već sedamnaestu godinu za redom organizuje edukacijski program Diploma u islamskim naukama 2019. kojeg izvode visoko kvalificirani predavači. Program traje od 22. januara do kraja aprila 2019. godine, uključuje sedam modula i 72 sata nastave.

Fakultet islamskih nauka dugi niz godina organizuje u našoj zemlji jedinstven program pod nazivom Diploma u islamskim naukama. Program je namijenjen svima koji žele steći nove uvide i produbiti postojeća znanja o temeljnim pojmovima, vrijednostima i vjerovanjima što su oblikovala muslimansko mišljenje, duhovnost i umjetnost, te društvene i pravne ustanove, posebno na tlu Bosne i Hercegovine, navedeno je u promotivnom materijalu.

Program je otvoren za svekoji žele učiti bez ozbira na lična uvjerenja i opredjeljenja. Dosadašnji polaznici dolazili su iz različitih sfera društva, bili su to studenti postdiplomci, novinari, diplomate, penzioneri, uposlenici u školstvu, kulturi, politici, upravi i nevladinom sektoru, muslimani i nemuslimani, domaći ljudi i stranci.

Program se odvija u dva odvojena toka, na bosanskom i na engleskom jeziku. Predavanja se održavaju u historijskom ambijentu Fakulteta, čija zgrada potječe iz 1887. godine i značajan je spomenik bosanske arhitekture iz austrougarskog perioda. Polaznici po okončanju programa stječu certifikat o uspješnom savladavanju sadržaja.

Predavanja drže profesori i nastavnici Fakulteta islamskih nauka.

Program obuhvata dvije oblasti podijeljena u ukupno sedam modula:

- Uvod u islam (Kratak pregled historije islama; Uvod u islamsku doktrinu; Islamski sveti tekstovi i Islamsko pravo i etika)

- Islam u Bosni i Hercegovini (Islamska kultura u BiH; Islamske institucije u BiH i Savremeno islamsko mišljenje u BiH).

Nastava se održava dva puta sedmično po tri sata poslije 18:00h na Fakultetu islamskih nauka. Program uključuje i posjetu islamskim institucijama u Sarajevu.

Cijena programa za predavanja na bosanskom jeziku je 500 KM. Rok za prijave je 4. januar 2019.