A+ A A-

Sa radom počeo prvi islamski studentski dom

02 10 2018 02 dom fin

Jučer je sa radom počeo prvi islamski studentski dom u Bosni i Hercegovini. Dom se sastoji od pet etaža, te 200 ležaja raspoređenih u 28 soba. Savremeno opremljena kuhinja i restoran, mesdžid, biblioteka sa čitaonicom, klimatizirane sobe, vešeraj, studnetski klub i još mnogo kvalitetnih sadržaja dio su ovog doma.

Iako prednost imaju studenti Fakulteta islamskih nauka, direktor studentskog doma Islamske zajednice Muamer Tinjak kaže da je dosada upisan i jedan broj studenata drugih fakulteta UNSA.

"Mi smo zaista sretni da možemo našim studentima ponuditi najbolje i potrudili smo se ovih dana da sve što je potrebno pripremimo kako bi studenti kada krene akademska godina, što se tiče brige oko smještaja i ishrane, bili rasterećeni i evo mi smo uspjeli u tome. Mi već sada imamo upisane studente sa svih fakulteta sarajevskog Univerziteta. Imamo čak i studente iz zemalja i region i Amerike. Primarno, u našim pravilima je da studenti Fakulteta islamskih nauka imaju prednost prilikom upisa a onda kada se njihove potrebe popune onda otvaramo za sve ostale." - navodi direktor Tinjak.

Prvu odluku o izgradnji studentskog doma donijelo je Nastavno-naučno vijeće Islamskog teološkog fakulteta 4. septembra 1985. godine. Članovi odbora za izgradnju studentskog doma bili su: prof. dr. Hamdija Ćemerlić, doc. dr. Omer Nakičevć i Bilal Hasanović.

Senaid Zaimović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH je podsjetio da je ideju o izgradnji studentskog doma iznova 2012. godine pokrenuo prof. dr. Enes Karić:

"Na zamolbu prof. dr. Enesa Karića Vakufska direkcija se obratila svojim partnerima u Ankari, Generalnoj direkciji vakufa Turske, i tražila pomoć u dovršetku izgradnje i opremanja studentskog doma. U decembru 2015. godine Vakufska direkcija IZ u BiH i Generalna direkcija vakufa Turske potpisali su protokol o dovršetku izgradnje i opremanja.

Ukupna cijena izvođenja radova na dovršetku Studentskog doma iznosila je u to vrijeme 7.5 miliona KM, međutim zbog novih i naknadnih radova koji su bili potrebni na dovršetku ovog objekta najvjerovatnije će konačna cijena biti negdje oko 8 miliona pa možda čak i više."

Prema riječima direktora Zajimovića radovi su, uz saglasnost reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića i Rijaseta IZ započeli u oktobru 2016. godine, a svečano otvorenje prvog Islamskog doma, koji je danas započeo s radom, planirano je do kraja godine uz prisustvo predstavnika Generalne direkcije vakufa Republike Turske.

Studentski dom izgrađen je na vakufskom zemljištu Hatidže Đugumije koje je od Fakulteta islamskih nauka udaljeno oko 500 metara. Cijena stanovanja u studentskom domu je usklađena sa cijenama u ostalim studentskim domovima u Sarajevu, a za sada je popunjeno 80% posto smještajnih kapaciteta.

Moderan studentski dom sa brojnim sadržajima

Studentski centar Islamske zajednice u BiH smješten u ulici Logavina 75, prostire se na 5.000 metara kvadratnih.

Dom je organizovan u dva paviljona za studente i studentice sa bibliotekom, čitaonicom, salom za multimedijalne aktivnosti, restoranom, kafeom i prostorijama za rekreativne aktivnosti studenata kao i sportskim terenima.

- Osnovan je da pruža podršku smještaja studenata i organizira druge aktivnosti u skladu sa djelatnostima Studentskog centra: edukativne, humanitarne, društveno koristan rad, te pomoć i podrška onima kojima je potrebno. Aktivnosti kojima će se Studentski centar baviti primarno su: organizovanje životnih, radnih i društvenih uvjeta neophodnih studentima za obrazovanje, samoobrazovanje i korištenje slobodnog vremena. Osiguravanje pedagoških i andragoških uvjeta za obrazovanje studenata u saradnji sa odgojno-obrazovnim ustanovama iz kojih dolaze korisnici usluga Studentskog centra IZ u BiH – kaže Patriji Muamer Tinjak, direktor prvog studentskog centra Islamske zajednice u BiH.

Kako navodi, studenti dom će nuditi program podrške i dodatne pomoći studentima u savladavanju nastavnog procesa i sticanju obrazovnih i životnih kompetencija, kao što su predavanja i dodatni časovi, nastavne vježbe za pojedine studente i predmete.

Nudi i realizaciju aktivnosti na proučavanju i ispitivanju obrazovnih potreba studenata i programa međusobne pomoći studenata u savladavanju nastavnih i obrazovnih programskih zadataka. Podrška je razvoju i realizaciji programa mobilnosti studenata unutar univerziteta u BiH i svijetu.