A+ A A-

Počela arheološka iskopavanja na vakufu Kalin hadži-Alijine džamije

Arheološka iskopavanja na vakufu Kalin hadži-Alijine džamije zvanično su započeta u četvrtak, dana 07.09.2017.godine. U prisustvu direktora Vakufske direkcije dr. Senaida Zajimovića, načelnika Općine Centar Nedžada Ajnadžića, te predstavnika sarajevskog Muftijstva Abdulgafara Velića, ozvaničen je početak arheoloških iskopavanja na vakufu Kalin hadži-Alijine džamije u Sarajevu.

Direktor Valufske direkcije IZ u BiH je prilikom započinjanja radova kazao: „Radi se o projektu kojeg Vakufska direkcija, Muftijstvo sarajevsko i MIZ Sarajevo realiziraju u saradnji sa Općinom Centar. Projekat je iznimno važan kako za nas u Zajednici tako i za Općinu i građane Grada Sarajeva. Lokacija na kojoj se nalazila Kalin hadži Alijina džamija jedna je od najvažnijih lokacija u gradu. Radi se o prostoru između Narodnog pozorišta, pošte i suda, smještenom na jednoj od glavnih gradskih saobraćajnica u središtu grada.

Nastavljaju se arheološka istraživanja koja su započeta i obustavljena još 2005. godine. Želja nam je da javnosti, koja na to ima pravo, prezentiramo ostatke džamije, mekteba, česme i mezarluka. Na neki način želimo dokazati da je tu nekada bila džamija i da je bespravno srušena. Ovo je prva faza projekta, gdje će se nakon arheoloških istraživanja pristupiti konzervaciji ostataka džamije. Druga faza podrazumijeva izradu elaborata i prezentaciju javnosti elemenata koji su nađeni prilikom istraživanja, dok treća faza projekta je izrada urbanističkog projekta i izmjena urbanističkog plana kojim bi se ovaj lokalitet konačno uredio.“

Arheološka istraživanja će raditi Društvo arheologa 1894 u saradnji sa Katedrom za arheologiju Univerziteta u Sarajevu i njihovim profesorima i studentima. Predviđa se da će stručni tim do kraja septembra okončati istraživanje.

Cilj istraživanja je da se završi započeto arheološko istraživanje cijelog prostora nekadašnjeg kompleksa Kalin hadži Alijine džamije sa mezaristanom i eventualnim drugim ostacima na tom prostoru, a preko arheoloških nalaza bi se popunila jedna praznina u naučnom pogledu kada je u pitanju izučavanje prošlosti Sarajeva, a samim tim i Bosne i Hercegovine.

„Ovo je dobra prilika da arheolozi počnu detaljna istraživanja, te da su Općina i Općinsko vijeće odlučni da ovaj prostor urede, urbaniziraju i vjerodostojno predstave stanje na ovom lokalitetu“, istakao je načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić.

Od 1525. godine pa sve do 1565 .godine počeo se popunjavati prostor između Čaršije i Skenderije na obje obale Miljacke. U tom periodu je nastala i Kalin Hadži Alijina džamija. Vakif Kalin hadži-Alija je sagradio, 1535. godine, džamiju i mekteb, i ova građevina se spominje kao jedna od ljepših džamija u Sarajevu. Građena je od ćerpiča, prekrivena ćeramidom, i imala je kamenu munaru. Uz džamiju je bio i Mekteb, za koji se ne zna kada je sagrađen, a nije poznata ni njegova tačna lokacija. Može se jedino pretpostaviti da se nalazio oko 15 m udaljen od istočnog ugla džamije na sadašnoj parkovskoj površini. Rušenje ovog sakralnog, funeralnog i obrazovnog kopleksa izvršeno je 1947. godine. Na prostoru na kojem se nalazila džamija ostala je prazna površina, koju sa zapada i juga omeđuju stambene zgrade zbog kojih je ovaj kompleks i srušen.

Direktor Katedre za arheologiju Univerziteta u Sarajevu, doc. dr. Adnan Kaljanac pojasnio je da će se iskopavanje izvoditi u nekoliko faza, koje podrazumijeva utvrđivanje onoga što je do sada iskopano, te nastavak iskopavanja prema arheološkom lokalitetu.

Nadzor nad arheološkim istraživanjem vršit će Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS.