A+ A A-

Uprava za obrazovanje i nauku

Direktor: mr. Husein-ef. Smajić

Adresa: Ul. Zelenih beretki br.17, Sarajevo

tel/fax: +387/33/533-000

Email: uprava.oin@rijaset.ba

FaceBook