A+ A A-

Održan sastanak kolegija direktora medresa

22 02 2018 06 kolegij direktori

U Sarajevu je 21. februara 2018. godine održan sastanak kolegija direktora medresa Islamske zajednice u BiH.

U uvodnom dijelu sastanka direktorima medresa se obratio Ibrahim ef. Begović, direktor Uprave za obrazovanje i nauku, koji je istakao važnu i odgovornu odgojno-obazovnu i humanu misiju medresa koju je, i pored zavidnih rezultata, potrebno i dalje planski i sistematski unapređivati kako bi odgojno-obrazovni proces kontinuirano težio izvrsnosti, u skladu sa strategijama razvoja medresa i Islamske zajednice.

Na sastanku su razmatrane aktivnosti koje su planirane i dijelom realizirane u procesu razmatranja prijedloga promjena Nastavnog plana i programa medresa. Uz reformu NPP medresa istaknuta je i potreba permanentnog usavršavanja nastavnika i odgajatelja kao ključnih faktora i nosilaca uspješne realizacije aktuelnih i planiranih unapređenja odgojno-obrazovnog procesa u medresama.

Razmatrane su i usaglašene brojne aktivnosti koje će biti realizirane u narednom periodu: takmičenja za maturante, testiranja za učenike trećih razreda, programi podrške za nadarene učenike, maturalne akademije, prijedlog plana upisa učenika u prvi razred medresa, realizacija programa intenzivnog učenja engleskog i turskog jezika i druga pitanja.