A+ A A-

Hasan Čengić, predsjednik

Hasan Čengić je rođen 30.08.1957. godine u Foči. Završio GH medresu i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Radio kao imam u Stocu i Zagrebu, zatim bio tehnički sekretar u Centrali SDA u Sarajevu, a u toku agresije bio pomoćnik komandanta Vrhovnog štaba Armije BiH. Bio je pomoćnik ministra u Vladi Federacije BiH, zastupnik u Parlamentu Federacije i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao i sabornik u Saboru IZ u dva  mandata.

Bio je predsjednik saborske Komisije za Vakuf i materijalno jačanje IZ u BiH u periodu 2006-2010. Po odluci Reisu-l-uleme član Ekspertnog tima za izradu Platforme za izmjene Ustava IZ u BiH, član radne grupe za izradu nacrta Amandmana na Ustav IZ u BiH i član Radne grupe za izradu Pravilnika o Rijasetu.