A+ A A-

Najnovija pitanja

Klanjanje ikindije na isteku vremena

    PITANJE: 

    Esselamu alejkum!

    Da li je dozvoljeno klanjati ikindiju u samom isteku njenog vremena (pred akšam)? Da li se u tom razdoblju smije šsta naklanjavati (pred zalazak sunca)?

    ODOGOVOR:

    Dozvoljeno je, uz pokuđenost, klanjati ikindiju prije zalaska sunca, makar i u posljednjim trenucima, kako bi se obavio farz namaz. Međutim, grijeh je da osoba bez opravdanog razloga odgađa klanjanje ikindije namaza, a onda to čini u posljednjim trenucima isteka dotičnog namaskog vremena. Na ovaj slučaj se odnosi hadis u kojem Poslanik a.s. kaže: "Desi se da neko od vas sjedi sve dok se sunce ne spusti između dva šejtanska roga (pred sami zalazak), a onda ustane i nabrzinu otkljuca četiri rekjata, spominjući Allaha (učeći u namazu) nešto malo; to je namaz munafika". Ponovio je ovo tri puta. Pred zalazak sunca ne treba ništa ni naklanjavati.

Posjećivanje javnih kupališta i plaža

    PITANJE: 

    Esselamu alejkum!
 
    Da li je muslimanu/muslimanki dozvoljeno posjećivati javna kupališta i plaže makar to bilo i u svrhu njihovog zdravlja?    

    ODOGOVOR:

    Ukoliko su kupališta mješovita ili se u njima nalaze osobe otkrivenoga avreta, nije dozvoljeno posjećivati takva mjesta.

Stidni dijelovi tijela kod muškarca

    PITANJE: 

    Esselamu alejkum!
 
    Koje dijelove tijela muskarac ne smije ni pred kim pokazivati tj. koje dijelove treba da pokriva odjeca?

    ODOGOVOR:

    Avret (stidno mjesto) kod muškarca, koji nije dozvoljeno otkrivati pred drugim osobama, osim supruge, jeste dio tijela izmeðu pupka i koljena. Podruèje intimnih dijelova tijela je strožiji avret, pa je njegovo otkrivanje veæi grijeh, dok su ostali dijelovi avreta lakši avret te je njihovo otkrivanje manji grijeh, ali je svakako grijeh.

Da li je zabranjeno slušati muziku?

    PITANJE:

    Esselamu alejkum!
    Da li je u islamu pokudjeno i/ili zabranjeno slusati muziku?    

    Hvala!

    ODGOVOR:

    Nisu sve vrste muzike dozvoljene niti su sve zabranjene. Propis ovisi o vrsti, karakteru i povodu. Zabranjeno je slušati muziku ukoliko ona razbuktava strasti, podstiče na grijeh, oštećuje sluh, uznemirava druge, otupljuje osjećaj za namaz, traći vrijeme i sl. Muzika koja je uobičajena u povodu svadbe ili nekog drugog veselja i povoda nije zabranjena ukoliko ne vodi nekoj od gore spomenutih zabrana.

Klanjanje ikindije na isteku vremena

    PITANJE:

    Esselamu alejkum!
    Da li je dozvoljeno klanjati ikindiju u samom isteku njenog vremena (pred akšam)? Da li se u tom razdoblju smije išta naklanjavati (pred zalazak sunca)?

    ODGOVOR:

    Dozvoljeno je, uz pokuđenost, klanjati ikindiju prije zalaska sunca, makar i u posljednjim trenucima, kako bi se obavio farz namaz. Međutim, grijeh je da osoba bez opravdanog razloga odgađa klanjanje ikindije namaza, a onda to čini u posljednjim trenucima isteka dotičnog namaskog vremena. Na ovaj slučaj se odnosi hadis u kojem Poslanik a.s. kaže: "Desi se da neko od vas sjedi sve dok se sunce ne spusti između dva šejtanska roga (pred sami zalazak), a onda ustane i na brzinu otkljuca četiri rekjata, spominjući Allaha (učeći u namazu) nešto malo; to je namaz munafika". Ponovio je ovo tri puta. Pred zalazak sunca ne treba ništa ni naklanjavati.

Posjećivanje javnih kupališta

    PITANJE:

    Esselamu alejkum!
    Da li je muslimanu/muslimanki dozvoljeno posjećivati javna kupališta i plaže makar to bilo i u svrhu njihovog zdravlja?

    ODGOVOR:

    Ukoliko su kupališta mješovita ili se u njima nalaze osobe otkrivenoga avreta, nije dozvoljeno posjećivati takva mjesta.

Nisab na poljoprivredne proizvode

    PITANJE:

    Esselamu alejkum uvaženi profesore, u medresi smo učili da nema nisaba na poljprivredne proizvode, odnosno da je on u visini 1 saja - a to je jednodnevna ishrana čovjeka, tako nam je govorio nas profesor. Danas čitam u ihjau o nisabu na poljoprivredne proizvode i to nekih 800 rimala, a objašnjenje je da je rimal 800 i nešto grama pa kad se preračuna ispada da je nisab oko 700 kg bilo čega - s izuzetkom proizvoda na koje se ne daje zekat Ukratko, ima li nisaba na poljoprivredne proizvode i koliki je, ili se mora dati zekat na sve što se poslije berbe nađe?

    ODGOVOR:

    Prema stavu hanefijskog mezheba, koji se kod nas primjenjuje, posebno u oblasti ibadeta u koju spada i zekjat, nema nisaba na poljoprivredne proizvode. Dakle, zekjat se daje na bilo koju količinu koja se ubere, preko osnovnih potreba čovjeka i njegove porodice koju izdržava. To što ste učili u medresi je u skladu sa hanefijskim mezhebom. Ono šta ste pročitali u Ihjau od Gazalija je u skladu sa šafijskim mezhebom, kojemu pripada imam-i Gazali, kao i sa stavom ostalih ehl-i sunnetskih mezheba, prema kojima nisab na poljoprivredne proizvode iznosi otprilike između 650 - 700 kg.

Propisi oko odabira supružnika

    PITANJE:

    Esselamu Alejkum

   Obraćam se vama jer mislim da mi možete pomoći. Vjernik sam i nisam oženjen i, ako Bog da, imam namjeru da se oženim. Sad me zanima pri izboru žene da li je bitno obratiti pažnju na to da djevojka bude "čista" (jer ja živim u duhu Islama), zanima me stav uleme po tom pitanju, da li ima neki ajet u Časnom Kur'anu koji govori o tome ili neki Hadis? Moja je pretpostavka da bih ja trebao tražiti čistu ženu jer i ja se držim Allahovih granica, trudim se da budem dobar vjernik, koliko sam u stanju. Sada samo ne znam koliko je bitno kakva je djevojka, ima li kakvog hajra biti sa djevojkom koja nije nevina a nije stupala u brak?

    ODGOVOR:

    U jednom hadisu se navode četiri razloga kao faktori kojim se najčešće rukovode kandidati za ženidbu prilikom izbora svoje životne saputnice. To su: ljepota, bogatstvo, porijeklo i vjera. Poslanik a.s. savjetuje da vjera bude odlučujući faktor prilikom izbora bračnog druga na obje strane. Zabranjeno je oženiti se prostitutkom i ženom lahkog morala koja posjećuje sumnjiva mjesta i kreće se u sumnjivom društvu. Isti slučaj je i sa udajom čestite žene za muškarca koji bludniči. Međutim, ukoliko se žena koja je počinila blud iskreno pokaje i okrene vjeri, nije zabranjeno oženiti se njome. Isto važi i za muškarca koji se iskreno pokaje. Iskrena teoba i pokajanje brišu grijehe. Koliko možemo biti sigurni u iskrenost pokajanja, to je drugo pitanje. Svaki slučaj je posebna priča. Na Vama je izbor, molite Allaha dž. š. da Vam u tome pomogne, a mi Vam savjetujemo da postupite po Poslanikovoj a.s. preporuci u navedenom hadisu.  

 

Nadijevanje imena i promijena imena

    PITANJE:

    Esselamu alejkum

   Posljednje vrijeme sve češće vidim imena naših imama i hafiza poput Elvir, Alen, Ermin itd. Kada se moj prijatelj upisivao u Gazijinu medresu, u ratu, 94/95., morao je promijeniti ime Vernes u Enes. sada međutim nema nikakve selekcije. Šta onda možemo očekivati od običnih ljudi. Sada vas direktno pitam: Da li su imena Elvir, Ermin, Alen i sl. islamska?

   Ko bude imao kibura koliko zrno gorušice, neće ući u Džennet. Ako Islamska zajednica nema samokritčènosti da riješi situaciju u svojim redovima, onda nije u stanju da  se ponizi pred Allahom i da prizna svoju grešku. 

    ODGOVOR:

    Nema sumnje da je pitanje nadijevanja muslimanskoj djeci muslimanskih imena izuzetno važno. Međutim, ne može se samo na osnovu imena vršiti selekcija djece prilikom upisa u medresu i sl. kako se sugeriše u pitanju. Ne vjerujem da je neko prisilio Vašeg prijatelja da promijeni ime Vernes u Enes. Niko nikoga ne može prisiliti da promijeni ime. Tradicionalna muslimanska imena su općepoznata, a i zapisana su u nekim djelima sa tom tematikom. Neka netradicionalna i nekonvencionalna imena su svojom raširenošću i dugotrajnom upotrebom na neki način pomuslimanjena budući da ih nadijevaju svojoj djeci uglavnom muslimani. Takva su imena npr. A/E/rmin, Elvir, i sl., budući da im korijen nije ni arapski, ni turski ni perzijski.

     Što se tiče imena Alen (sa ajnom kao prvim slovom), ono je arapsko i znači: javno, obznanjeno, što se može vidjeti u rječniku arapskog jezika, mada ga Arapi ne nadijevaju svojoj djeci, a susrećemo se snjim kod nemuslimana. Bitnije je od imena to kako se osoba ponaša, šta radi, kakav joj je moral, vjerovanje, ibadet. Ime jeste važno, ali ipak ne čini suštinu opredjeljenja osobe. Koliko samo ima Muhammeda, Hasana, Husejna, Aiša, Hatidža koje sa islamom nemaju ništa osim imena. No, naravno to ne znači da umanjujemo važnost nadijevanja lijepih, tradicionalnih muslimanskih imena. Naprotiv, snažno apelujemo na roditelje da svojoj djeci nadijevaju lijepa islamska imena po kojima će biti prozivani i na ovom i na budućem svijetu.

Zaborav broja rekata i način naklanjavanja

    PITANJE:

    Esselamu alejkum!
 
    Želio bih da mi pojasnite nekoliko stvari oko zaboravljanja broja otklanjanih rekata tokom namaza. Zapravo, radi se o nedoumici koja me zadesila tokom klanjanja sunneta podne-namaza. Klanjao sam prva tri rekata sunneta (bar to mislim), a onda sam došao u nedoumicu da li su to bila tri ili četiri rekata... Pošto nisam bio siguran ja sam ponovio taj namaz! Da li sam dobro postupio i kako treba, u buduće, postupiti ako se nađem u takvoj nedoumici?

     Također, zanima me kako postupiti tokom naklanjavanja namaza, pročitao sam u nekim knjigama da ako se propusti manje od šest namaza, treba ih naklanjati po redu (osim ako vrijeme tekućeg namaza nije na isteku). Isto tako sam pročitao da, ako se propusti više od šest namaza, ne treba ih naklanjavati! Toga sam se pridržavao sve dok mi prijatelj nije rekao nešto sasvim drugačije: da treba naklanjavati šest ili više propuštenih namaza s tim da ne moram naklanjavati po redu (i on je to negdje pročitao). Zamolio bih Vas da rasvijetlite naš slučaj oko naklanjavanja!

      Unaprijed zahvaljujem! 

    ODGOVOR:

     1. U slučaju dvoumljenja da li ste klanjali tri ili četiri rekjata računat ćete da ste klanjali tri rekjata, te klanjati četvrti rekjat i predati selam. Dakle, pogrešno je ponoviti namaz u cijelosti, jer se time kvare već klanjani rekjati. Uzima se u obzir ono što je sigurno klanjano i nastavlja se klanjati preostali broj rekjata.

     2. Nije dozvoljeno propuštati klanjanje farz namaza u njihovo određeno vrijeme bez šerijatski opravdanog razloga, kao što je zaborav, san, besvjesno stanje i sl. Namjerno propuštanje farz namaza je veliki grijeh. Ako osoba propusti klanjati namaz dužna je naklanjati propušteni namaz. Ako je propušteno manje od šest namaza dužnost je voditi računa o redoslijedu u naklanjavanju. Nema obaveze redoslijeda u slučaju vremenske tjeskobe (namaz čije je vrijeme na isteku ima prednost u odnosu na naklanjavanje prethodnog farza), zatim u slučaju zaborava, te ako se propusti šest i više namaza, dok sama obaveza naklanjavanja nije upitna. Ukoliko bi osoba provela u besvjesnom stanju šest i više namaza nije obavezna naklanjati te namaze.