A+ A A-

Muftijstvo mostarsko

Muftija: Salem ef. Dedović

Sekretar: Ramo ef. Kajan

Adresa: Trg Musala br. 1, 88000 Mostar, BiH

Telefon/fax: +387(0)36/551-089, +387(0)36/551-177

Email: muftijstvo.mo@bih.net.ba 

Web: www.muftijstvo-mostarsko.ba

 

Medžlisi:

- Medžlis IZ Bileća

- Medžlis IZ Čapljina

- Medžlis IZ Gacko

- Medžlis IZ Glamoč

- Medžlis IZ Jablanica

- Medžlis IZ Konjic

- Medžlis IZ Livno

- Medžlis IZ Ljubuški

- Medžlis IZ Mostar

- Medžlis IZ Nevesinje

- Medžlis IZ Prozor

- Medžlis IZ Stolac

- Medžlis IZ Tomislavgrad

- Medžlis IZ Trebinje